Przejdź do głównej zawartości strony

Archiwum społeczne

Jakim wykładowcą był Karol Wojtyła? Opowiedz nam swoją historię i pomóż stworzyć archiwum społeczne „Mój profesor Wojtyła”. Celem archiwum jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw, związanych z mniej znanym okresem życia Karola Wojtyły, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

KOGO ZAPRASZAMY DO PROJEKTU?

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wypełniając formularz

CO ZBIERAMY?

Poszukujemy pamiątek w postaci m.in. zdjęć, relacji, listów, wspomnień i dzienników dotyczących Karola Wojtyły jako profesora, czyli z lat 1954-1978.

Przesłane materiały zostają przez nas zdigitalizowane, skatalogowane i opisane, a następnie oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżony zostanie nie tylko naukowy dorobek Karola Wojtyły, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać jako profesora.

JAK PRZESŁAĆ MATERIAŁY?

Wszelkie materiały wraz z formularzem informacyjnym i oświadczeniem (zał. 1 i 2 do Regulaminu) prosimy nadsyłać:

– listownie na adres biura Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego:
Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, z dopiskiem: „ARCHIWUM SPOŁECZNE”
– elektronicznie (zeskanowane) na adres: archiwumspoleczne@mt514.pl

Zasady udziału w projekcie „Mój profesor Wojtyła” i dokładny opis przesyłanych materiałów znajduje się w Regulaminie projektu.

POZYSKANE MATERIAŁY

Wszystkie zebrane materiały dostępne są w portalu Zbiory Społeczne

Znalazły się tam relacje bliskich współpracowników i studentów Karola Wojtyły z lat 1954–1978. Swoimi wspomnieniami podzielili się m.in.: Zdzisław Cieszkowski, Zbigniew Piłasiewicz, Krystyna Wawryszuk, prof. Agnieszka Bender, prof. Adam Biela, x. infułat Stanisław Olszówka, x. prof. Andrzej Szostek MIC i x. Szymon Fedorowicz.


DOFINANSOWANIE

Realizację projektu „Mój profesor Wojtyła” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.