Przejdź do głównej zawartości strony

NAUKA

Realizujemy projekty badawcze związane z dziedzictwem papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Organizujemy konferencje naukowe i specjalistyczne debaty, angażujemy się w dyskusje eksperckie, wydajemy publikacje, tworzymy interdyscyplinarną sieć współpracy. Chcemy zwrócić uwagę na mało znane wątki nauczania obu postaci, aby możliwe było ich osadzenie w kontekście współczesności.

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE

KAROL WOJTYŁA - POLSCE. JAN PAWEŁ II - ŚWIATU

Spojrzeniu na pontyfikat Jana Pawła II w wymiarze geopolitycznym, społecznym, kulturowym i duchowym poświęcona była międzynarodowa sesja naukowa „Papież światu”, zorganizowana 17 października 2023 r. przez Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Zachęcamy do zapoznania się z najciekawszymi fragmentami wystąpień uczestników tego spotkania, a także poprzedzającej go sesji Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL.

Sprawdź jak eksperci z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy i Polski oceniają pontyfikat papieża Polaka. Wysłuchaj co mają do powiedzenia w kwestii światowego przywództwa i meandrów geopolitycznych czasów Jana Pawła II.

Przeczytaj artykuł

ZESPÓŁ

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

d.zukowska-gardzinska@mt514.pl

Teolog kultury, wykładowca akademicki. Zajmuje się dziedzictwem intelektualnym Karola Wojtyły, jest ekspertem Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Interesują ją skutki przemian religijno-kulturowych, które uobecniają się poprzez literaturę, nowe media elektroniczne, a przede wszystkim poprzez współczesny stosunek do własnej cielesności człowieka, jego poszukiwania własnej tożsamości poprzez różne dziedziny życia.

dr Justyna Chrabka

j.chrabka@mt514.pl

Teolog i muzealnik. Uzyskała tytuł doktor nauk teologicznych z tytułem licencjata z filozofii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Kieruje Działem Wydawniczo-Naukowym Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

dr Edgar Sukiennik

e.sukiennik@mt514.pl

Historyk i muzealnik. Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jest pracownikiem naukowym Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, autorem publikacji na temat historii Kościoła katolickiego na Warmii, Mazurach i Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiego Koła.