EN

NAUKA

przewiń w dół

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.

+ Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego inicjuje i realizuje projekty badawcze, związane z pogłębianiem wiedzy na temat dziedzictwa intelektualnego, kulturalnego i duchowego naszych patronów. Organizujemy konferencje naukowe i specjalistyczne debaty, angażujemy się w dyskusje eksperckie, wydajemy publikacje, tworzymy interdyscyplinarną sieć współpracy, aby jak najszerzej przedstawić dorobek bohaterów naszego Muzeum i ich wpływ na historię Polski oraz świata. Zabieramy głos w publicystyce, prezentując opinie oparte na weryfikacji źródeł z otwartością na dialog. Naszym celem jest ukazywanie nieoczywistych i wciąż mało znanych wątków z nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II oraz osadzenie ich nauczania i działania w kontekście współczesnych czasów.

Za długofalowy efekt uznajemy utrwalenie wizerunków patronów Muzeum jako tych, których szczególną troską była afirmacja Boga i człowieka oraz przebudowa świata tak, aby był bardziej „dla człowieka” – w każdym z jego aspektów.

Kontakt: nauka@mt514.pl

RELACJE