Przejdź do głównej zawartości strony

ROZBUDOWA EKSPOZYCJI STAŁEJ O STREFĘ „INNOWATOR”

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa wystawy stałej o strefę krakowskiego okresu Karola Wojtyły – INNOWATOR

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  546 500 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 546 500 zł

RODZAJ DOTACJI: Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

OPIS ZADANIA: Strefa INNOWATOR to jedna ze stref bocznych, które znajdują się w projekcie Muzeum, a nie zostały zrealizowane w pierwszym etapie inwestycyjnym zakończonym oddaniem dla zwiedzających przestrzeni wystawienniczych w podstawowej ścieżce zwiedzania – w pierścieniu pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej. Choć umieszczony ze względów artystyczno-scenograficznych w bocznej przestrzeni, pod względem merytorycznym zdecydowanie należy do głównego nurtu narracyjnego.  Przedstawia bowiem 30 lat życia i pracy Karola Wojtyły jako biskupa, arcybiskupa i kardynała archidiecezji krakowskiej. Taki wyłom w opowieści o papieżu Polaku stanowi dostrzegalną lukę merytoryczną. Bez okresu krakowskiego nie byłoby Jana Pawła II.  Z Krakowa wyjechał jako pasterz doskonale przygotowany do pełnienia najważniejszego urzędu i godności w Kościele katolickim. To Kraków, ze swoim dziedzictwem intelektualnym, historycznym, religijnym i kulturowym,  dał mu „przepustkę” do papiestwa.

Ta strefa ma pokazać, że Karol Wojtyła był nie tylko wyjątkowym pasterzem w skali Kościoła w Polsce, ale nie było tak wyjątkowej, bogatej, wybitnej i oryginalnej osobowości pasterskiej w wymiarze całego Kościoła powszechnego.

Innowator jako atrakcyjna przestrzeń wystawiennicza pod względem scenograficznym z pewnością przyczyni się do wzbogacenia ekspozycji Muzeum i zwiększy frekwencję zwiedzających, co stanowi jeden z celów tego przedsięwzięcia. Ekspozycja ma zwrócić uwagę na wyjątkowy, niespotykany w skali światowej aspekt aktywności Karola Wojtyły, czyli duszpasterskie wyjazdy turystyczne księdza, biskupa i wreszcie kardynała, z zaprzyjaźnioną młodzieżą tworzącą tzw. Rodzinką – na wyprawy kajakowe i narciarskie.

Zostaną tu pokazane unikatowe i autentyczne eksponaty takie jak: kajak, namiot, plecak, buty górskie, rower oraz stolik turystyczny. Dzięki multimediom zwiedzający będą mogli zobaczyć jedyny w swoim rodzaju film – archiwalną relację  z wyprawy kajakowej z udziałem Karola Wojtyły. Udostępnienie tej strefy dla zwiedzających, wraz z ogromnym materiałem merytorycznym opowiadającym o dorobku filozoficznym, poetyckim i kaznodziejskim Karola Wojtyły, ściśle wpisuje się w statutową działalność Muzeum, jaką jest upowszechnianie wiedzy na temat Jana Pawła II.

W ramach zadania zrealizowano etap rozbudowy obejmujący zakres prac wykończeniowo-adaptacyjnych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, oświetlenia, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji multimedialnych sali.

Obraz Główny: