Przejdź do głównej zawartości strony

Ks. Stanisław Skrzeszewski

Ks. Stanisław Skrzeszewski https://earth.google.com/earth/d/172T3i2u6Y3UuR1OyIJyhDa0Wh2-SBXiM?usp=sharing   Urodzony w 1902 r. w miejscowości Krępa w ziemi łowickiej. Po maturze wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1926 r., po czym pracował jako wikariusz w kilku parafiach warszawskich. W roku 1934 został proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w podwarszawskiej miejscowości Jabłonna. Ledwo zdążył dokończyć budowę świątyni, gdy w 1942 r. wycofujące się wojska niemieckie wysadziły ją w powietrze. Odbudowę obiektu rozpoczął po wojnie ks. Józef Abramowicz. Zniszczenie kościoła było totalnym wstrząsem dla ks. Skrzeszewskiego, który zaangażował w tworzenie parafii swój talent organizacyjny, kreatywność i przede wszystkim wielkie serce. Dlatego też poprosił biskupa o zmianę parafii. W Jabłonnie nie był już w stanie więcej się pojawić. W sierpniu 1942 r. objął urząd trzeciego z kolei proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Była to wówczas młoda, podwarszawska parafia, którą zainicjował w 1925 r. ks. Ignacy Kłopotowski – założyciel sióstr loretanek, późniejszy błogosławiony Kościoła katolickiego). Nowemu rządcy parafii przypadł zaszczyt dokończenia budowy kościoła. Za jego urzędowania zostały wykonane następujące prace: remont dachu kaplicy, wydzielenie zakrystii, nadto zakup ławek, chrzcielnicy i szat liturgicznych. Duchowny był dobrym organizatorem i administratorem, co pozwoliło mu na gromadzenie oszczędności, za które skupował materiały budowlane. Rosnąca świątynia szybko stała się bijącym sercem parafii. Mieszkańcy Rembertowa licznie uczestniczyli w Mszach świętych i nabożeństwach. W pierwsze piątki miesiąca w kościele bywało nawet 500 osób. Przez wiernych parafii Matki Bożej Zwycięskiej kapłan został zapamiętany także jako opiekun biednych i pokrzywdzonych. Podczas okupacji niemieckiej ks. Skrzeszewski został kapelanem Rejonu III Obwodu VII „Dęby” (Rembertów) Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Franciszka Amałowicza. W uznaniu jego zasług w czasie wojny trzeba wspomnieć udział w ratowaniu ludności żydowskiej przez zagładą. Ukrywał Żydów z terenu Rembertowa przed wywozem do obozów zagłady, w tym do Treblinki. Zdołał ocalić niewielką grupę ukrywających się Żydów. Po wojnie ks. Skrzeszewski kontynuował budowę i wyposażanie kościoła w Rembertowie. W 1947 r. kard. August Hlond poświęcił nowe organy, a w 1950 r. kościół był już w stanie surowym. Proboszcz otrzymywał od zdeterminowanych rembertowian materiały budowlane, które wierni sprytnie kupowali tak, żeby władze komunistyczne nie dowiedziały się o budowie kościoła. W 1952 r. kościół został wykończony. W latach 1958–1968 ks. Skrzeszewski łączył obowiązki proboszcza z urzędem dziekana dekanatu rembertowskiego. Tymczasem postępująca choroba spowodowała, że miał coraz mniej sił, aby sprostać licznym obowiązkom, dlatego w 1970 r. złożył na ręce prymasa Stefana Wyszyńskiego rezygnację z probostwa. Zmarł rok później, 19 sierpnia 1971 r. i został pochowany na rozbudowanym za swojego probostwa cmentarzu w Rembertowie. Dla upamiętnienia jego wkładu w rozwój tej dzielnicy ulicę, która nosiła imię Róży Luksemburg, przemianowano na ul. Księdza Stanisława Skrzeszewskiego.   Izabela Chabracka   Bibliografia:

Skład rejonu „Dęby” (dostęp: 27.09.2022)