Przejdź do głównej zawartości strony

Historia parafii na Kole sięga końca lat 30., kiedy to w marcu 1938 r. erygował ją kard. Aleksander Kakowski. Prymas Królestwa Polskiego nigdy nie odwiedził wyróżnionego miejsca – zmarł niedługo po wydanym edykcie, w grudniu 1938 r. – ale jego decyzja formalnie rozpoczęła powstanie nowego ośrodka duszpasterskiego. Pierwszym warszawskim biskupem, który odwiedził parafię św. Józefa, był prymas August Hlond, który przybył tutaj, by poświęcić 3 nowe kościelne dzwony. Nie było wówczas jeszcze obecnego murowanego kościoła – niemiecka okupacja wstrzymała prace budowlane – wierni gromadzili się w drewnianej kaplicy.

Konsekracja nowej świątyni miała miejsce ostatecznie dopiero w 1963 roku, gdy biskupem warszawskim – a więc i prymasem Polski – był już Stefan Wyszyński. Znaczna część książki poświęcona jest właśnie związkom Prymasa Tysiąclecia z warszawskim Kołem, o których nie tylko świadczą liczne wizyty i życzliwe zainteresowanie, ale także ważne słowa, które padały tu z ust duszpasterza Stolicy, o obronie nienarodzonego życia („Bogactwo Narodu jest, Najmilsi, nie w banku, tylko w kołysce”, 1959), o nieprzemijającym znaczeniu ewangelicznych nakazów („To nie my, słudzy Ewangelii, mamy się przystosować do świata, tylko świat ma się przystosować do Ewangelii Chrystusowej” 1970) i o konieczności reformy szkolnictwa („Chcieliby skupić w szkole wszystkie dzieci o godz. 8 rano do 7 wieczorem. Zamknąć je tam, jak w więzieniu”, 1973). To w kazaniach na warszawskim Kole prymas spierał się z filmowymi wizjami Andrzeja Wajdy czy Jana Rybkowskiego. Wartością książki Edgara Sukiennika jest nie tylko dokładnie opisana historia wizyt biskupich, ale także przywołanie (w postaci aneksów) niepublikowanych tekstów kazań wówczas wygłoszonych.

Stefana Wyszyńskiego na tronie biskupim zastąpili najpierw Józef Glemp, a później Kazimierz Nycz, obecny duszpasterz Stolicy. Edgar Sukiennik także dokładnie opisuje historie ich wizyt na warszawskim Kole, ustanowienie w kościele św. Józefa wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, poświęcenie historycznego pomnika Electio viritim (upamiętniającego wybory monarchów na Woli) oraz figury Jezusa Miłosiernego w Parku Moczydło.

Warto zwrócić uwagę, że książka Edgara Sukiennika to nie tylko kronika uroczystości w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, ale także opowieść o jej niezwykłych proboszczach: o x. prałacie Janie Sitniku, budowniczym kościoła i współpracowniku Armii Krajowej; o x. Leopoldzie Sotkiewiczu; o x. infułacie Janie Sikorskim, kapelanie „Solidarności” i duszpasterzu internowanych; wreszcie o x. kanoniku Zbigniewie Godlewskim, obecnym proboszczu i kustoszu „Warszawskich Łagiewnik”. Całość publikacji wzbogacona jest niezwykłymi zdjęciami z kroniki parafialnej, także ukazującymi wizyty na Kole prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Książka Edgara Sukiennika „Biskupi warszawscy w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole 1938-2024” dostępna jest w Sklepie Mt 5,14.


Nie ma takiego prawa! Nawet Bóg tego nie czyni, nawet Bóg jest Bogiem żywych a nie umarłych, nawet Bóg., Najmilsi, tych pomarłych wskrzesza do nowego życia. […] I my dla obrony polskiej racji stanu mówimy: nie dla armat daje się dzieciom życie, ale dlatego, że mają prawo do życia, bo największym skarbem człowieka jest jednakże istnienie, życie, a więc dla tego skarbu przekazuje się własnym dzieciom życie wzięte z Boga Ojca. […] Dzieci Najmilsze, oddaję pod Jej [Maryi] opiekę całą waszą parafię, was wszystkich, wszystkich ojców i wszystkie matki, całą młodzież, wasze dziateczki i niemowlęta, waszego duszpasterza i jego współpracowników, siostry zakonne, pracowników kościelnych, wszystkich inżynierów, rzemieślników, wszystkich ludzi chętnych i ochotnych którzy budowali tę świątynię, wszystkich , którzy ofiarnym groszem wspierali tę budowę, wszystkich, którzy przez wiarę, przez miłość rozszerzają również i duchowy Kościół Boży; tej świętej matki parafii pod wezwaniem św. Józefa.

Prymas Stefan Wyszyński, kazanie wygłoszone w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Warszawa-Koło, 17 maja 1959