Przejdź do głównej zawartości strony

Przedmiotem programu Podróże z klasą jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji i kultury. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Środki przeznaczane są na finansowanie wycieczek szkolnych.

W ramach Podróży z klasą finansowaniu podlegają wycieczki:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20 000 zł
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30 000 zł
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40 000 zł
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej –  w wysokości do 50 000 zł

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów.

Dla kogo?

Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia może złożyć organ prowadzący publiczną lub niepubliczną: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy), dla dzieci i młodzieży, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, będący:

 1. jednostką samorządu terytorialnego
 2. osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
 3. osobą fizyczną

Na co?

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny Wykonawcy.

WIĘCEJ