Przejdź do głównej zawartości strony

Michał Rouba oprócz twórczości malarskiej z dużymi sukcesami uprawiał grafikę artystyczną i użytkową, wykonywał polichromie oraz obrazy kościelne, był również uznanym pedagogiem. Chociaż jego biogramy znajdują się w słownikach, a nazwisko przewija się w różnych publikacjach, to nie posiadał dotychczas szczegółowego opracowania dotyczącego jego działalności.

Lukę tę wypełnia kompleksowa monografia życia i twórczości malarza autorstwa Izabeli Mościckiej, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki. Autorka prowadzi badania nad sztuką XX-lecia międzywojennego, dotyczące malarstwa z kręgu nowego klasycyzmu. Jej książka jest pierwszą pracą, która interesująco przedstawia losy i mniej znane fakty z życia Michała Rouby, wszechstronnie omawia jego dokonania na polu sztuki i kultury międzywojennego Wilna, w kontekście współczesnych mu wydarzeń.

W publikacji zaprezentowanych zostało 21 obrazów Michała Rouby, zawiera ona również katalog wystaw, w których brał udział artysta oraz wykaz jego prac, będących w zbiorach muzeów i instytucji polskich oraz zagranicznych, a także znajdujących się w kolekcjach prywatnych.

Książkę można nabyć w Sklepie Mt 5,14.

DR IZABELA MOŚCICKA – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki i kustosz muzealny, pracownik Działu Zbiorów i Inwentarzy Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Prowadzi badania nad sztuka XX-lecia międzywojennego, dotyczące malarstwa z kręgu nowego klasycyzmu. Zajmuje się sztuką Kresów oraz grafiką lat 1939-1945. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich.