EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

DUCH POKORY I WYRZECZENIA. ŻEGNAMY PAPIEŻA-SENIORA BENEDYKTA XVI

31 grudnia 2022

fot. G. Gałązka

DUCH POKORY I WYRZECZENIA. ŻEGNAMY PAPIEŻA-SENIORA BENEDYKTA XVI

31 grudnia 2022

31 grudnia 2022 r. w watykańskim klasztorze Mater Ecclesiæ zmarł papież-senior Benedykt XVI, kardynał Joseph Ratzinger (1927-2022). Metropolita warszawski Kazimierz kard. Nycz powiedział po jego śmierci, że Benedykt XVI był papieżem kontynuującym w sposób twórczy pontyfikat Jana Pawła II: „Mieli jedno myślenie i jedno serce. Benedykt XVI kontynuował to, co uważał, że dla Kościoła i świata jest dobre. Wsłuchiwał się w modlitwie w głos Boga w swoim sumieniu. Chciał zaproponować światu i Kościołowi drogę zachowując postawę Jezusową: jeśli chcesz chodź za mną”.

Żegnając papieża-seniora, przypominamy list Jana Pawła II, skierowany 20 czerwca 2001 r. do kard. Josepha Ratzingera, wówczas prefekta Kongregacji Nauki Wiary, z okazji 50-lecia święceń kapłańskich, która przypadała w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dokument jest świadectwem wielkiego uznania i szacunku, jakimi Ojciec Święty darzył jednego ze swych najbliższych współpracowników, który z woli Opatrzności został jego następcą:

 

Do czcigodnego Brata Josepha Ratzingera
Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary

Z głęboką radością składam Księdzu Kardynałowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji zbliżającej się radosnej rocznicy, jaką jest 50-lecie święceń kapłańskich. Jubileusz Księdza Kardynała zbiega się z liturgiczną uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła, co przywodzi na myśl szerokie horyzonty duchowe i kościelne: ich osobistą świętość posuniętą do najwyższej ofiary, łączenie powinności misyjnej z ciągłą troską o jedność Kościoła, konieczność powiązania daru duchowego i świętego urzędu.

Ksiądz Kardynał dokładnie przeanalizował w swoich badaniach teologicznych te zagadnienia doktrynalne: z postacią Piotra łączy się zasada jedności, oparta na niezłomnej wierze Księcia Apostołów, z postacią Pawła — wynikający z Ewangelii nakaz wzywania wszystkich ludzi i całych narodów do posłuszeństwa wierze. Te dwa wymiary łączą się zresztą we wspólnym świadectwie świętości, które mocno przypieczętowało wielkoduszne poświęcenie się obydwu apostołów służbie nieskalanej Oblubienicy Chrystusa. Nie sposób nie dostrzec w tych dwóch wymiarach głównych kierunków drogi, którą czcigodnemu Bratu wyznaczyła Opatrzność Boża, powołując do kapłaństwa.

W tej właśnie optyce wiary trzeba widzieć ukończone z doskonałymi wynikami studia filozoficzne i, przede wszystkim, teologiczne, jak też wcześnie rozpoczętą karierę wykładowcy na prestiżowych uniwersytetach niemieckich. Idea, która zawsze przyświecała Księdzu Kardynałowi, zarówno w okresie studiów, jak i nauczania, została znakomicie wyrażona w motto, które czcigodny Brat obrał jako biskup nominat: Cooperatores Veritatis. Celem, do którego Ksiądz Kardynał dążył od pierwszych lat kapłaństwa, była zawsze służba Prawdzie: staranie o coraz głębsze jej poznawanie i o to, by była w coraz większym zakresie przyjmowana przez ludzi.

Mój świętej pamięci poprzednik Paweł VI, w uznaniu tego duszpasterskiego zapału nieustannie cechującego działalność akademicką Księdza Kardynała, wyniósł czcigodnego Brata do godności biskupiej i mianował ordynariuszem archidiecezji Monachium-Fryzynga. Ten ważny moment w życiu Księdza Kardynała wywarł wpływ na jego następne etapy. Mianowanie wkrótce potem przez niezapomnianego papieża kardynałem związało Brata mocnym węzłem ze Stolicą Apostolską i jej działalnością. Niespełna dwadzieścia lat temu poprosiłem, aby Ksiądz Kardynał poświęcił się jej całkowicie jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Od tamtego czasu Ksiądz Kardynał nie szczędził swych intelektualnych i moralnych sił, by w całym świecie katolickim szerzyć nauczanie wiary i obyczajów i ich strzec (por. Pastor Bonus), popierając jednocześnie badania mające na celu coraz głębsze zrozumienie wiary, aby w świetle słowa Bożego można było dać właściwą odpowiedź na nowe problemy wynikające z rozwoju nauki i samego społeczeństw.

W pełnieniu tego urzędu apostołowie Piotr i Paweł z największą mocą inspirują kapłańskie życie i posługę Księdza Kardynała na rzecz Kościoła powszechnego. Zatem to radosne wydarzenie w życiu Księdza Kardynała stanowi dla mnie miłą okazję, aby wyrazić wdzięczność za ogromną pracę wykonaną i prowadzoną w powierzonej Księdzu Kardynałowi Kongregacji. W sposób szczególny dziękuję za ducha pokory i wyrzeczenia, który zawsze wyróżniał działalność Księdza Kardynała. Niech Pan obficie Księdzu Kardynałowi wynagrodzi!

W tym momencie, który ma dla Księdza Kardynała szczególne znaczenie, pragnę wyznać, że owo duchowe oddanie, zawsze okazywane Następcy Piotra, było i jest dla mnie pokrzepieniem w codziennym trudzie mojej posługi Chrystusowi i Kościołowi. Proszę zatem Boskiego Pasterza, za wstawiennictwem Jego Najświętszej Matki Maryi, o duchowe dary dla Księdza Kardynała, potrzebne dla spełnianej posługi, i dla wszystkich, którzy są Księdzu Kardynałowi bliscy, i z braterską miłością udzielam z serca Księdzu Kardynałowi specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Jan Paweł II

Watykan, 20 czerwca 2001 r., w dwudziestym trzecim roku Pontyfikatu

 

BENEDYKT XVI (Joseph Ratzinger) urodził się w Wielką Sobotę 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w Niemczech. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1951 r. wraz ze swoim bratem Georgiem. 25 marca 1977 r. papież Paweł VI mianował x. Josepha Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, który jako swoją dewizę biskupią wybrał słowa: Cooperatores Veritatis. Niedługo później, 27 czerwca 1977 r. został kardynałem, a cztery lata później, w 1981 r. Jan Paweł II powierzył kard. Ratzingerowi urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał Ratzinger przewodniczył uroczystościom pogrzebowym Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 r., a od 18 kwietnia kierował obradami konklawe, które wybierało nowego papieża. 19 kwietnia 2005 r. kolegium kardynałów wybrało kardynała Josepha Ratzingera na 265. papieża, który przybrał imię Benedykt XVI. W czasie pontyfikatu Benedykt XVI napisał trzy encykliki: Deus caritas est (Bóg jest miłością, 2006), Spe salvi (W nadziei zbawieni, 2007) i Caritas in veritate (Miłość w prawdzie, 2009). Benedykt XVI pielgrzymował do Polski w maju 2006 roku. Odwiedził wówczas miejsca związane ze swoim poprzednikiem Janem Pawłem II – Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim. Po ośmiu latach pontyfikatu, 11 lutego 2013 roku Benedykt XVI ogłosił rezygnację z urzędu papieskiego. Jako papież senior Benedykt XVI mieszkał w klasztorze Matter Ecclesiæ na terenie Watykanu. W kwietniu skończył 95 lat.

W sobotę 7 stycznia o g. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego Benedykta XVI z udziałem Episkopatu Polski. Eucharystii będzie przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.