EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ!

2 lutego 2023

"Kultura dostępna. Muzeum za złotówkę", 2023

MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ!

2 lutego 2023

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ponownie bierze udział w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna. Muzeum za złotówkę. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do kultury i dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

W ramach programu, zapraszamy do naszego Muzeum dzieci i młodzież do 26 roku życia z biletami za symboliczną złotówkę dla gości indywidualnych. Także i w tym roku będzie możliwość zwiedzania Muzeum „za złotówkę” dla grup edukacyjnych w 2 przypadkach: zwiedzanie grupowe z przewodnikiem Muzeum oraz grupy bez przewodnika.

Dodatkowo w ramach programu Kultura Dostępna przeprowadzonych będzie 400 nieodpłatnych lekcji muzealnych, przeznaczonych dla uczniów szkół, instytucji pożytku publicznego lub placówek opiekuńczo-wychowawczych. Autorskie, kreatywne zajęcia prowadzone są w Mt 5,14 przez wykwalifikowanych, pełnych pasji muzealnych edukatorów.

Kultura dostępna to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej, co stało się celem strategicznych działań Ministerstwa.

Więcej informacji na temat programu Kultura dostępna można znaleźć na stronach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uprzejmie przypominamy, że Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uczestniczy także w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny.

Poznając Warszawę poznaję ojczyznę i jej dziedzictwo (Kultura Dostępna) » Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym "RAZEM"