EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

POWSTAJE ZESPÓL NAUKOWY, KTÓRY ZBADA KRAKOWSKI OKRES BIOGRAFII KAROLA WOJTYŁY

17 maja 2023

Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, z prof. Michałem Białkowskim, fot. M. Dejneko-Białkowska

POWSTAJE ZESPÓL NAUKOWY, KTÓRY ZBADA KRAKOWSKI OKRES BIOGRAFII KAROLA WOJTYŁY

17 maja 2023

W środę 17 maja w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy z dr hab. Michałem Białkowskim, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wydarzenie inicjuje realizację działań w ramach projektu naukowo-badawczego Biografia Karola Wojtyły. Okres krakowski 1938–1978.

Wyniki badań będą istotnym elementem tworzonej przez nas wspólnej bazy źródłowej na temat działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Efekt projektu będzie także istotnym wzbogaceniem tworzonej właśnie na ekspozycji Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego strefy Pasterz Krakowa. Projekt wymaga przeprowadzenia szczegółowej kwerendy w kilkudziesięciu archiwach kościelnych i państwowych w Polsce i zagranicą. W warstwie wydawniczej projekt naukowo-badawczy Biografia Karola Wojtyły. Okres krakowski 1938–1978 zakończy się przygotowaniem i wydaniem pełnej, opartej na źródłach archiwalnych biografii Karola Wojtyły obejmującej okres krakowski 1938–1978 autorstwa właśnie prof. Michała Białkowskiego. Czas trwania projektu przewidywany jest na lata 2023–2026.

PROF. MICHAŁ BIAŁKOWSKI – historyk Kościoła i politolog, od 2020 r. profesor na Wydziale Nauk o Polityce & Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2017 r. prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, w latach 2017–2021 sekretarz Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Opublikował m.in.: Apostołowie Afryki. Studia poświęcone Wandzie Błeńskiej i kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SI, Toruń 2022 (współautor i współred.); Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, Toruń 2021 (współautor i współred.); S. Wyszyński, Pro memoria, t. 4: 1956–1957, Warszawa 2020 (red.); Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965, Lublin 2019 (wyd.); «Radość i nadzieja, smutek i trwoga…». Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza, Toruń 2016 (współautor i red.); Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016. Inicjator i redaktor naukowy wielotomowej publikacji Studia soborowe, Toruń 2015. W ub.r. staraniem Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wydał publikację Sobór Watykański II. Polska historia.

fot. Monika Dejneko-Białkowska

.