EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

XVI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WILANOWIE

22 maja 2023

XVI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WILANOWIE

22 maja 2023

W niedzielę 4 czerwca odbędzie się XVI Święto Dziękczynienia. W tym roku będzie przebiegało pod hasłem: Dziękujemy za czyniących pokój.

W Święto Dziękczynienia w warszawskim Wilanowie zostanie odsłonięta i poświęcona 8,5 metrowa rzeźba Zmartwychwstałego Chrystusa, która będzie głównym elementem ściany ołtarzowej. Monumentalną rzeźbę wykonali studenci pracujący pod kierunkiem Adama Myjaka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kompozycja złożona z rzeźby oraz obrazu na ścianie ołtarzowej zostanie odsłonięta i poświęcona na początku niedzielnej Mszy Świętej.

Święto Opatrzności Bożej zostanie poprzedzone w sobotę 3 czerwca – Dniem Harcerskim. Będzie on poświęcony dziękczynieniu za 20-lecie Patrona Harcerstwa Polskiego – bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 4 czerwca relikwie duchownego, zamordowanego w wieku 32 lat w obozie koncentracyjnym w Dachau spoczną w Panteonie Wielkich Polaków. Spodziewany jest liczny udział polskich harcerzy z różnych nurtów, a także co najmniej 11 delegacji skautów z zagranicy.

W programie obu dni pojawią się wydarzenia liturgiczne, lecz także konferencje, liczne koncerty oraz zabawy dla dzieci i zajęcia praktyczne prowadzone przez harcerzy, przy współudziale m.in. Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Obchody Święta Dziękczynienia zwieńczy 4 czerwca wieczorem oratorium ku czci św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zakonu OO. Marianów. Dzieło, które powstało z okazji 350. rocznicy założenia zgromadzenia skomponował Paweł Bębenek, znany z wielu opracowań pieśni wykonywanych przez schole związane z ośrodkami OO. Dominikanów.

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez kard. Kazimierza Nycza. Odwołuje się bezpośrednio do historycznych tradycji – jest kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792), podczas obrad którego postanowiono złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności.

 

Umiłowani,

Z wielką radością rozpoczęliśmy przygotowania do XVI Święta Dziękczynienia. W tym roku – nadal doświadczanym koszmarem wojny w Ukrainie – chcemy się modlić za tych, którzy wprowadzają pokój. Jezus w Kazaniu na Górze nazwał ich błogosławionymi, a my dziś widzimy, jak bardzo potrzeba takich osób wokół nas. Stąd hasło naszego czerwcowego spotkania: „Dziękujemy za czyniących pokój”.

Wzorem takiej postawy jest główny bohater tegorocznych uroczystości – bł. Stefan Wincenty Frelichowski, kapłan i harcerz, który zmarł 23 lutego 1945 roku w Dachau. Niemiecki obóz miał być miejscem kaźni ludności i polskich kapłanów, tymczasem osoby przebywające z ks. Frelichowskim w tych nieludzkich warunkach zapamiętały go jako człowieka świętego, ofiarnego i wewnętrznie wolnego. Nie zważając na zagrożenie, zgłosił się do pomocy chorym na tyfus. Posługiwał, „czyniąc pokój”, aż do momentu, gdy sam się zaraził i w wyniku tego zmarł. W 1999 roku św. Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze.

Jak co roku kieruję do Was gorące zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach przygotowywanych na ten dzień. W wigilię obchodów, 3 czerwca, w Świątyni zgromadzą się środowiska harcerskie, aby dziękować za 20-lecie ustanowienia bł. Stefana patronem polskich harcerzy. W niedzielę w uroczystej pielgrzymce Traktem Królewskim przeniesiemy do powstającego Sanktuarium relikwie tego błogosławionego.

Ufam, że podczas XVI Święta Dziękczynienia wszyscy ujrzymy także efekt wielomiesięcznych prac nad ścianą ołtarzową oraz aranżacją prezbiterium. To przedsięwzięcie wiąże się z wielkim nakładem finansowym, dlatego proszę, by każdy w miarę swoich możliwości dołożył cegiełkę do dalszej budowy Świątyni, jako osobiste wotum dziękczynne za nieustanną opiekę Opatrzności Bożej.

Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski