EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

„TO CO WE MNIE NIEZNISZCZALNE TRWA!”. WYSTAWA POŚWIĘCONA „TRYPTYKOWI RZYMSKIEMU”

11 października 2023

grafika z bazyliką św. Piotra

„TO CO WE MNIE NIEZNISZCZALNE TRWA!”. WYSTAWA POŚWIĘCONA „TRYPTYKOWI RZYMSKIEMU”

11 października 2023

Wystawa To co we mnie niezniszczalne trwa!, poświęcona Tryptykowi Rzymskiemu Jana Pawła II, stanowi propozycję duchowej medytacji nad treścią utworu. W 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża przypominamy jego dzieło, napisane u schyłku życia i stanowiące niejako podsumowanie poetyckiego dorobku. Papieski poemat, który na pewien sposób wieńczył wielki pontyfikat, stał się bramą otwierającą na wewnętrzny świat Jana Pawła II.

W centrum wystawy zetkniemy się z biblijnym Adamem, czyli pierwszą osobą, która pojawiła się na świecie. Świat i przyroda poprzedziły zaistnienie człowieka. Zetknięcie się z pięknem natury wywołuje w nim uczucia zdziwienia i zachwytu. Powodują one, w konsekwencji, pytania o początek widzialnego świata, jak i siebie samego, oraz namysł nad najistotniejszą z kwestii – kim jest Stwórca? Współczesny człowiek może odnaleźć siebie w biblijnym pierwszym człowieku, a kierowane przez niego pytania-zachwyty są odzwierciedleniem obecnych dylematów. Wystawa jest zaproszeniem do odnalezienia w sobie prymarnego zadziwienia nad sobą jako istotą ludzką, przyrodą, sztuką i Bogiem. Niech ten Adamowy, a więc naturalny i stwórczy zachwyt choć na chwilę skłoni nas do refleksji i zatrzymania się w ciągle zmieniającej się i pełnej gwaru przestrzeni miasta.

Wystawa czasowa To co we mnie niezniszczalne trwa!, 17.10-30.11.2023 r., plac przed Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Opracowanie merytoryczne: Zespół Mt 5,14

Projekt: STUDIO-DESIGN.COM.PL

Opracowanie językowe: Ewa Mościcka

Fragmenty Tryptyku rzymskiego pochodzą z Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły (Kraków 2020)