EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

KAMPANIA „WOLNOŚĆ JEST W NAS”

1 października 2021

"Wolność jest w nas", październik 2021 r.

KAMPANIA „WOLNOŚĆ JEST W NAS”

1 października 2021

Wolność jest w nas to nowy projekt Mt 5,14 nawiązujący do uniwersalnego tematu, jakim jest Dekalog. W przestrzeni miejskiej Warszawy pojawiły się plakaty zachęcające przechodniów do refleksji nad aktualnością 10 przykazań Bożych, o których mówił Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do wolnej już Polski w 1991 r.

– To rozpoczęcie w publicznej strefie dyskusji na temat fundamentu moralności kształtującego życie społeczne, zaś pretekstem – przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II z 1991 r., kiedy to po przemianach politycznych kluczowym zagadnieniem stała się kwestia odpowiedzialnego korzystania z wolności w wymiarze indywidualnym – mówi Piotr Dmitrowicz,  dyrektor  Mt 5,14.

U progu III Rzeczypospolitej papież proponował rodakom, by fundament wolnej ojczyzny budowali na Dekalogu. Wskazywał, że odzyskana wolność jest wartością, którą stale trzeba zdobywać, a wychowanie do dojrzałej wolności jest koniecznością, ponieważ tylko na niej może się opierać naród oraz wszystkie dziedziny jego życia. W przeciwnym razie tworzy się fikcję wolności, która rzekomo wyzwala, a tak naprawdę zniewala i znieprawia.

Nauczanie papieskie może być odczytywane również współcześnie, w sferze politycznej, społecznej i obyczajowej. By trafić z nim do szerokiego grona odbiorców, Mt 5,14 zaproponowało wystawę złożoną z nowatorskich projektów graficznych oraz haseł, które będą odsyłały do papieskiego nauczania. Powstało 10 plakatów – każdy odpowiada jednemu przykazaniu – których zamysł graficzny opiera się na pokazaniu rąk w różnych ujęciach. Są to charakterystyczne gesty symbolizujące konkretne emocje i postawy. Same ręce mają wymiar symboliczny. Ręka jest wyrazem działania oraz nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, odnosi do prawicy Bożej, oznacza moc, pomaga, ochrania, prowadzi albo karze. Na każdym plakacie znalazł się także cytat z Jana Pawła II.

– Plakaty mają wyrwać z utartych schematów myślowych, zaskoczyć i zachęcić do własnych poszukiwań. Za przestrzeń wystawienniczą posłuży miejska powierzchnia reklamowa na przystankach autobusowych oraz grafiki umieszczone na autobusach. Mamy nadzieję, że ta forma pozwoli przeniknąć uniwersalnemu papieskiemu nauczaniu do szerszej świadomości – tłumaczy Anna Biskupska z Mt 5, 14.

Pomysłodawcą projektu jest zespół Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, który odpowiada również za warstwę merytoryczną. Formę graficzną nadała plakatom fundacja „Przypominajka”.

3 miliony zł w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” przyznane MKiDN - 2017

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.