EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

WIELKANOC ANNO DOMINI 2021

30 marca 2021

W Wielką Sobotę 12 kwietnia 1941 r. w Nasutowie k. Kozłówki święci pokarmy x. Stefan Wyszyński (pierwsza z lewej Jadwiga Zamoyska, pierwszy z prawej Aleksander Zamoyski - właściciele pałacu w Kozłówce, fot. Muzeum Zamoyskich)

WIELKANOC ANNO DOMINI 2021

30 marca 2021

«Nie lękajcie się, to Ja jestem» – mówił Chrystus Zmartwychwstały do uczniów swoich… Odrzućcie z serc waszych trwogę, małoduszność, lękliwość, bojaźń. Bóg Życia zwycięża każdą śmierć… Sam wychodzi z grobu i wyprowadza z krainy śmierci ludzkość przywaloną kamieniem swej małości. To On odnawia oblicze ziemi, przynosi jej pokój Boży i radość. Zaufajcie Bogu, który jest Panem życia i śmierci. Dla Was, Dzieci Boga Żywego, pragnie radości życia. Wyciągajcie ramiona wasze, Siostry i Bracia, na radość Świąt Zmartwychwstania Brata naszego, Jezusa Chrystusa…

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski | Wielkanoc 1960 r.