EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

W MT 5,14 WRĘCZONO MEDALE 230. ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

4 maja 2022

W MT 5,14 WRĘCZONO MEDALE 230. ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

4 maja 2022

W przeddzień święta narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniającego przyjęcie w 1791 r. jednej z pierwszych w Europie konstytucji, w Mt 5,14 odbyła się ważna uroczystość patriotyczna.

Jej pierwszym punktem było powołanie Kapituły Medalu 230. Rocznicy Konstytucji 3 Maja w składzie: prof. Wiesław Jan Wysocki (UKSW – przewodniczący), Tomasz Kocent (prezes Towarzystwa Pamięci Historycznej Memoria Restituta) oraz o. dr Jarosław Rodzik SAC (redaktor naczelny „Apostoła Miłosierdzia”). W Kapitule zasiadają także nieobecni podczas uroczystości prof. Dariusz Makiłła i Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14.

W przemówieniu prof. Wysocki podkreślił, że Polacy „wchodzili w grób niewoli” z chęcią wybicia się na niepodległość oraz urządzenia na nowo Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 maja, którą szybko obalono, stała się jednak dla pokoleń Polaków mitem narodowym i punktem odniesienia. Profesor zwrócił uwagę, że ustanowiony na jej cześć medal ma także upamiętniać fakt bycia wspólnego różnych narodów Rzeczypospolitej. Dlatego na rewersie medalu znajduje się nazwa Konstytucji 3 maja w pięciu językach: polskim, litewskim, łotewskim, ukraińskim i białoruskim.

Ta wielokulturowość znalazła swoje odbicie w spectrum odznaczonych. Medale 230. Rocznicy Konstytucji 3 maja otrzymali m.in. Swiatłana Cichanauska – liderka białoruskiej opozycji, Andrij Deszczyca – ambasador Ukrainy w RP, Eduardas Borisovas – ambasador Litwy w RP i  Juris Poikāns – ambasador Łotwy w RP. Odznaczenie zostali także m.in. ministrowie Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek, oraz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Specjalnym postanowieniem kapituła nadała medal Świątyni Opatrzności Bożej oraz Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W imieniu Mt 5,14 odznaczenie odebrał Grzegorz Polak, zastępca dyrektora.