EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

W 18. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

31 marca 2023

fot. Mt 5,14/J. Kucharczyk

W 18. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

31 marca 2023

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. W odejściu do domu Ojca towarzyszył mu cały świat. Na uroczystości pożegnalne przyjechało 4 królów, 5 królowych, ponad 70 prezydentów państw, a prawie 200 zagranicznych przywódców wyraziło chęć uczestniczenia w żałobnej Mszy Świętej. W pogrzebie wzięły udział liczne delegacje Kościołów i wspólnot kościelnych, jak również innych religii światowych. W całym tylko Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi.

Listy kondolencyjne, które wpłynęły w tym czasie do Watykanu są świadectwem szacunku i uznania, jakie Jan Paweł II zyskał sobie u ludzi różnych religii i kultur. Wyłania się z nich obraz kapłana, który stał na straży godności i wolności osoby ludzkiej; męża stanu, który z dialogu i przebaczenia uczynił narzędzie pojednania; człowieka, który inspirował do walki z niesprawiedliwością społeczną i kłamstwem. Wiele z tekstów naznaczonych jest osobistym świadectwem i wielkimi emocjami, które ujawniają trwałe więzi, jakie Jan Paweł II budował z ludźmi niezależnie od roli i funkcji, jaką pełnili w społeczeństwie.

Publikujemy wybrane świadectwa żałoby wyrażone pismami, jako cząstki tworzonej historii, osadzone na realnych doświadczeniach przywódców, którzy wspólnie z Janem Pawłem II kształtowali losy świata i dla których to on, papież Polak był drogowskazem i autorytetem:

Jej Królewska Mość pamięta niestrudzone wysiłki papieża Jana Pawła II w krzewieniu pokoju i dobra na całym świecie. Królowa dobrze pamięta też dzieło papieża Jana Pawła II na rzecz jedności chrześcijan, w tym zacieśnianie więzi pomiędzy Kościołami rzymskokatolickim i anglikańskim, w szczególności zaś wizytę Jego Świątobliwości w Wielkiej Brytanii w 1982 r. – pierwszą taką w historii.

Elżbieta II, królowa

Świat stracił przywódcę religijnego, który był czczony przez ludzi wszystkich wyznań i niewierzących. Był naszym natchnieniem, człowiekiem niezwykłej wiary, godności i odwagi. Przez całe swoje często jakże trudne życie bronił sprawiedliwości społecznej, stając po stronie uciśnionych… Nigdy się nie zawahał, nigdy nie cofnął w walce o to, co uznawał za dobre i słuszne. Bez względu na własne trudności i świadomość tego, co było złe w człowieczej naturze, nigdy nie stracił wiary w ludzkiego ducha i jego ostateczną zdolność do czynienia dobra. Pozostanie w naszej pamięci otoczony głębokim szacunkiem i podziwem.

Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii

Kościół katolicki stracił pasterza, a świat stracił orędownika człowieczej wolności, dobry i wierny sługa Boży został wezwany do Domu Ojca. Papież Jan Paweł II opuścił tron Piotrowy w taki sam sposób, w jaki na niego wstąpił – jako świadek godności życia ludzkiego. Świadek ten zapoczątkował w swojej ojczystej Polsce demokratyczną rewolucję, która przetoczyła się przez wschodnią Europę, zmieniając bieg historii. Na Zachodzie świadectwo Jana Pawła II przypominało o naszym obowiązku budowania kultury życia, w której silni chronią słabych. A w ostatnich latach papieża jego świadectwo było jeszcze potężniejsze dzięki codziennej odwadze w obliczu choroby i wielkiego cierpienia. Papieże należą do całego świata, ale Amerykanie mieli szczególny powód, by pokochać człowieka z Krakowa. Podczas swoich wizyt w naszym kraju papież nawiązywał do naszej „opatrznościowej” Konstytucji, o oczywistych prawdach o ludzkiej godności zawartych w naszej Deklaracji i „błogosławieństwach wolności”, które z nich wynikają. Mówił, że właśnie te prawdy sprawiły, że ludzie na całym świecie patrzą na Amerykę z nadzieją i szacunkiem. Papież Jan Paweł II sam był inspiracją dla milionów Amerykanów i wielu innych na całym świecie. Zawsze będziemy pamiętać pokornego, mądrego i nieustraszonego kapłana, który stał się jednym z największych moralnych przywódców historii. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że zesłał nam takiego człowieka, syna Polski, który został biskupem Rzymu i bohaterem na wieki.

George W. Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

Poruszyło mnie wtedy, podobnie jak to jest teraz, że Jego Świątobliwość Jan Paweł II, który widział i poznał tak wiele ze świata – jego szczyty piękna i jego głębie barbarzyństwa – ta wielka postać historii świata, dawała również świadectwo spokojnej potęgi i trwałej tradycji naszego pokornego Kościoła i że kochał nieustraszonych i nieugiętych ludzi, którzy przechowali naszą wiarę w ciągu tak wielu pokoleń. Nasz świat jest znacznie bogatszy dzięki jego życiu i posłudze. A my wszyscy jesteśmy znacznie ubożsi dzisiaj bez jego życzliwej twarzy, jego ojcowskiej troski, jego pouczającej i mądrej obecności wśród nas.

Chadżag Barsamian, prymas Kościoła Ormiańskiego Ameryki

Jan Paweł II był przed wszystkim człowiekiem wiary, widzialnym dla ludzi współczesnym świadkiem Boga. Dla ludzi z różnych kultur stał się odniesieniem moralnym. Jego ludzkie ciepło fascynowało, jego siła duchowa przekonywała. Był przykładem dla nas wszystkich. Jan Paweł II, mówiąc płynnie po niemiecku, zawsze działał na rzecz pojednania Polaków i Niemców. Jego odwiedziny Niemiec dobitnie to pokazały. My Niemcy, nigdy też nie zapomnimy, z jaką determinacją, konsekwencją i umiejętnościami dyplomatycznymi Jan Paweł II inspirował i towarzyszył ruchowi wolności w Europie Wschodniej. Ponadto sprzyjał i popierał od początku proces jedności niemieckiej. Niezapomniane jest jego przejście przez Bramę Brandenburską w 1996 r.

Horst Köhler, prezydent Niemiec

W chwili, gdy właśnie zmarł papież Jan Paweł II, pragnę w imieniu Francji złożyć hołd człowiekowi, który z zapałem, przekonaniem i niezrównaną odwagą niósł słowo nadziei dla wszystkich narodów świata. Żałoba dotyka dziś Francję, którą Jan Paweł II okazywał szczególną miłość. Odbył liczne wizyty duszpasterskie do naszego kraju. Wszyscy pamiętają Światowe Dni Młodzieży, podczas których zgromadził w Paryżu w 1997 r. setki tysięcy młodych ludzi. Przesłanie ufności i niestrudzone działanie Jana Pawła II przyczyniły się do zmiany biegu historii. Będzie niestrudzonym pielgrzymem dialogu, pojednania i pokoju. Cały świat poruszają dziś ogromne emocje. Francja podziela to uczucie. Nasz kraj, ożywiony uniwersalnymi zasadami wolności, równości i braterstwa, stoczył z Janem Pawłem II wiele wspólnych bitew o pokój, demokrację, walkę z ubóstwem, a także o afirmację jedności Europy. Tę Europę, której poświęcił tyle wysiłków, aby przezwyciężyła swoje podziały, wyzwoliła się spod sowieckiego jarzma i pokojowo odnalazła drogę ku wolności.

Jacques Chirac, prezydent Francji

Był on kluczową postacią najważniejszych wydarzeń w dziejach świata, w moralnym centrum współczesnego życia… Świat stracił przywódcę religijnego, który był czczony przez ludzi wszystkich religii i nie tylko przez nich.

Paul Yazigi, metropolita Aleppo

Świat buddyjski przeżywa smutek z powodu śmierci Papieża Jana Pawła II. Był kochanym, współczującym przywódcą duchowym, który zdobywał serca wyznawców wszystkich religii. Jako buddyści znamy jego wysiłki na rzecz stworzenia świata bez przemocy. To przesłanie Powszechnej Miłości jest podzielane przez nas. Był bardzo dzielny, udając się do regionów wojny, aby działać na rzecz pokoju. Podziwiamy jego konsekwentne wysiłki zmierzające do usunięcia ubóstwa i chorób na całym świecie. Mamy nadzieję, że jego przykład czynów humanitarnych będzie nadal natchnieniem do podobnych działań dla każdego.

Walpola Piyananda, Dharma Vijaya Buddhist Vihara

Kongijczycy nie zapominają i nigdy nie zapomną wizyty, jaką Ojciec Święty złożył im 5 maja 1980 r. Zdajemy sobie sprawę, że straciliśmy jednego z najbardziej zdecydowanych naszych obrońców, który w każdym swym orędziu nie pomijał okazji, aby bronić jak najlepszego podziału dóbr naszej planety, z korzyścią dla poszkodowanych, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, oraz głoszenia że rozwój jest innym imieniem pokoju. Najlepszym hołdem, jaki możemy mu złożyć, jest działanie na rzecz zapanowania powszechnej zgody i pokoju, dla których nie szczędził żadnego wysiłku.

Denis Sassou N’Guesso, prezydent Kongo

Świat stracił przywódcę, który dawał natchnienie i inspirację, oraz bezinteresownego pasterza wiary chrześcijańskiej, bezinteresownego przywódcę duchowego, żarliwego obrońcę pokoju i sprawiedliwości. W czasie swego pontyfikatu głosił przesłanie miłości i pokoju oraz niestrudzenie orędował za prawami człowieka i sprawiedliwością społeczną. Jego walka z uciskiem i troska o ludzi przynosiła nadzieję i dawała inspirację milionom osób na całym świecie. Determinacja zmarłego Papieża prowadzenie Kościoła skupionego na duchowej misji świętości i na świeckim obowiązku wspierania godności ludzkiej będzie na zawsze pielęgnowana w pamięci. 

Levy P. Mwanawasa, prezydent Zambii

[źródło: Acta Apostolicæ Sedis XCVII, 17 kwietnia 2005 r.]

W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II, Mt 5,14 zaprasza na wyjątkowe widowisko multimedialne Droga Krzyżowa malowana piaskiem, które odbędzie się w Niedzielę Palmową 2 kwietnia o godz. 16.00. Koncert transmitowany będzie w mediach społecznościowych Muzeum.

W najbliższych dniach tym szczególniej zapraszamy do odwiedzenia jednej z najmocniej poruszających stref całej ekspozycji Muzeum – MIASTU I ŚWIATU – gdzie wielkoformatowa projekcja przenosi w ostatnie dni Jana Pawła II. Oglądamy sceny z pogrzebu papieża, przypominamy sobie jego testament i zadanie, które nam zostawił: „Wypłyń na głębię!”.