EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

TIMETE DEUM

14 kwietnia 2020

TIMETE DEUM

14 kwietnia 2020

TIMETE DEUM

Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 To, co jest teraz, nie da się porównać z tym, co nas czeka… Wewnętrzna praca nad sobą podobna jest niekiedy do okrutnego skwaru spadającego na nasze głowy, który może nas porazić, wysuszyć, umęczyć i odebrać wszystkie siły. Jednakże trudy te są niczym w porównaniu z przyszłą chwałą.

Prymas Stefan Wyszyński

 Po ukończeniu edukacji w prywatnej szkole, Stefan rozpoczął naukę w liceum im. Piusa X we Włocławku, będącym niższym seminarium duchownym. 3 sierpnia 1924 roku, dokładnie w swe 23 urodziny, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa włocławskiego Wojciecha Owczarka.

Przed święceniami stworzył on dekalog swojego życia wewnętrznego. W czasie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi napisał sobie 10 punktów dotyczących jego życia wewnętrznego Timete Deum [et Illi Honorem – „Bójcie się Boga i oddajcie Mu cześć”]:

Timete Deum

  1. Mów mało – żyj bez hałasu – cisza.
  2. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie.
  3. Pracuj systematycznie.
  4. Unikaj marzycielstwa – nie myśl o przyszłości, to rzecz Boga.
  5. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy; życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila.
  6. We wszystkim wzbudzaj dobrą intencję.
  7. Módl się często wśród pracy – sine me nihil facere [beze Mnie nic nie możecie uczynić].
  8. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy: Bóg pysznym się sprzeciwia.
  9. Omni custodia custodi cor tuum quia ex ipso vita procedit [Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie].
  10. Misericordias Dei in aeternum cantabo [Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę].