EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNYCH LUDZI

17 marca 2021

XVII edycja Konkursu Papieskiego "Święty Kościół grzesznych ludzi"

ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNYCH LUDZI

17 marca 2021

Ogłoszono XVII edycję Konkursu Papieskiego, realizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Współorganizatorem Konkursu jest Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Konkurs Papieski, którego pomysłodawcą był zmarły niedawno o. Maciej Zięba OP, to największe w Polsce przedsięwzięcie dotyczące wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten, realizowany od 17 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 1 marca I etapem, czyli rejestracją i rozwiązaniem quizu on-line. Po zakończeniu tego etapu 31 marca uczestnicy, którzy uzyskali więcej niż połowę punktów, zakwalifikują się do II etapu – testu, który odbędzie się 13 kwietnia. Na napisanie eseju (etap III) jest czas od 16 kwietnia do 14 maja. Finał i ustna obrona prac będzie miała miejsce 12 czerwca w 9 miastach regionalnych.

Konkurs Papieski nosi w tym roku podtytuł Święty Kościół grzesznych ludzi. Jan Paweł II nigdy nie ignorował otaczającej go rzeczywistości. Obserwując momentami krytyczne nastroje młodego pokolenia względem Kościoła, organizatorzy chcą w tej edycji zaprosić ich do pochylenia się nad nauczaniem Jana Pawła II, które dotyczy właśnie Kościoła – świętego świętością Chrystusa i jednocześnie grzesznego grzesznością Jego członków. „Jest wreszcie droga świadectwa, zazwyczaj cichego, będąca konsekwencją podwójnej świadomości Kościoła: że jest w swej istocie niezachwianie święty, ale musi dokładać starań, aby oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki, gdyż z powodu naszych grzechów często oblicze Kościoła za mało świeci przed oczyma tych, którzy nań patrzą” (Jan Paweł II, Reconcilatio & Pænitentia).