EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

STEFAN WYSZYŃSKI, „PRO MEMORIA” t. 9: 1962

26 kwietnia 2021

STEFAN WYSZYŃSKI, „PRO MEMORIA” t. 9: 1962

26 kwietnia 2021

Ukazują się kolejne tomy zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego z lat 1948–1981, unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności prymasa oraz niekwestionowanego autorytetu społecznego i rzecznika praw narodu. W ramach zainaugurowanej serii ukaże się 27 tomów, niemal każdy z nich dotyczy kolejnego roku życia Prymasa Tysiąclecia. Edycja możliwa dzięki współdziałaniu Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z Archidiecezją Gnieźnieńską, Archidiecezją Warszawską, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Prymasowskim oraz Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Tło historyczne tomu IX Pro memoria z 1962 r. to dwa wydarzenia z jesieni, które zaważyły na dziejach świata i Kościoła: pierwsze to pokojowe rozwiązanie – nie bez pomocy Stolicy Apostolskiej – tzw. kryzysu kubańskiego. Drugie – inauguracja Vaticanum II.

Polskim tłem i składową tego pamiętnego roku były dawne i świeże zjawiska na płaszczyźnie relacji państwo–Kościół. Był to pierwszy pełny rok bez nauczania religii w szkołach i pierwszy rok katechizacji w sieci punktów katechetycznych, niezależnych od władz oświatowych. Także w roku 1962 powołano w MSW Departament IV, któremu zlecono szeroki zakres inwigilacji duchowieństwa. Jednocześnie trwała Wielka Nowenna, a w szeregi rządców diecezji, jako wikariusz kapitulny, wszedł młody biskup Karol Wojtyła.

Stefan Wyszyński, Pro Memoria, t. IX: 1962, red. x. Antoni Poniński, Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Archidiecezja Gnieźnieńska, Archidiecezja Warszawska, IPN, Instytut Prymasowski, UKSW, Warszawa 2021