EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

RODZINA RODZIN W MT 5,14

23 listopada 2022

RODZINA RODZIN W MT 5,14

23 listopada 2022

W niedzielę 20 listopada odwiedziła Mt 5,14 70-osobowa grupa Rodziny Rodzin, ruchu duszpasterskiego zainicjowanego przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Ruch ten w bieżącym roku obchodzi 70-lecie działalności.

Po Mszy św. odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej, gości przybyłych ze swymi duszpasterzami, ks. Jerzym Limanówką SAC i ks. Grzegorzem Radzikowskim SAC, przywitał dyrektor Mt 5,14 Piotr Dmitrowicz. Na jego ręce prezes Zarządu Rodziny Rodzin, Krzysztof Broniatowski, przekazał pamiątkowa księgę, dokumentująca przygotowania duchowe ruchu do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, nazywanego we wspólnocie „Ojcem”. Księga została wydana w dwóch egzemplarzach – pierwszy został złożony jako dar na Jasnej Górze.

Przedstawiciele Rodziny Rodzin zwiedzili ekspozycję stałą oprowadzani przez dyr. Piotra Dmitrowicza, wicedyr. Grzegorza Polaka i Ireneusza Salamonowskiego.

Współzałożycielkami Rodziny Rodzin są dwie najbliższe współpracownice prymasa Wyszyńskiego: Maria Okońska i  Maria Wantowska, zwana ciocią Lilą. Przez wiele lat duszpasterzem Rodziny Rodzin był charyzmatyczny duszpasterz, apostoł Bożego Miłosierdzia, pallotyn ks. Feliks Folejewski SAC.

Rodzina Rodzin wyrosła z duchowości maryjnej i działa jak Maryja: bez rozgłosu, w postawie służebnej i modlitewnej, niemal niezauważalnie. Istota działalności Rodziny Rodzin  wyraża się w systematycznej formacji duchowej, którą wyznaczają cztery hasła: eklezjalność, maryjność, polskość, rodzinność. To chyba jedyny ruchu katolicki, który ma zapisany w statucie patriotyzm.

Cele ruchu tak sformułował prymas Stefan Wyszyński: „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami”. Jednym słowem Rodzina Rodzin to jedna wielka rodzina, której członkowie przez całe życie doskonalą się wewnętrznie, w oparciu głównie o nauczanie Prymasa Tysiąclecia, pomagając sobie nawzajem.