EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

REAKCJE NA ABSTRAKCJE. JAK CZYTAĆ SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ?

9 listopada 2022

REAKCJE NA ABSTRAKCJE. JAK CZYTAĆ SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ?

9 listopada 2022

Zapraszamy do Mt 5,14 na cykl spotkań Reakcje na abstrakcje. Jak czytać sztukę współczesną?. Punktem wyjścia będą dzieła wybitnego awangardowego artysty Stefana Gierowskiego, a spotkania poprowadzi Aleksander Ryszka, artysta i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwsze spotkanie odbędzie się już we środę 16 listopada o godz. 18.00 i poświęcone będzie początkom sztuki abstrakcyjnej.

Na ekspozycji stałej Muzeum prezentowany jest słynny cykl Stefana Gierowskiego Malowanie Dziesięciorga Przykazań. Dzieła te powstały w latach 80. i inspirowane były XV wieczną Tablicą Dziesięciu Przykazań anonimowego Mistrza Gdańskiego. Stefan Gierowski rozważa treść biblijnych nakazów i zakazów, cnotę i grzech, przekładając je na własne odczucia i emocje. Interpretacja Dekalogu przez Gierowskiego to gra barw i figur geometrycznych.

Stefan Gierowski (1925-2022) to malarz i rysownik, wybitny przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej, określany mianem „klasyka polskiej ponowoczesności”. W 1957 r. zaczął malować kompozycje abstrakcyjne, w których czynnik intelektualny, przejawiający się w klarownej konstrukcji obrazu, zdominowany został przez emocje. Już wtedy pojawiła się w obrazach Gierowskiego zapowiedź problematyki światła, przestrzeni i ruchu, która stała się wiodąca w jego twórczości.

Aleksander Ryszka (1983) to z kolei artysta i kurator wystaw, który mieszka i pracuje w Konstancinie-Jeziornie. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego.

PLAN SPOTKAŃ:

  1. Początki abstrakcji. Dlaczego powstały obrazy abstrakcyjne i co nam mogą powiedzieć? 16.11.2022 r.
  2. Ku wnętrzu obrazu. Stefan Gierowski a artyści II RP (krakowscy kapiści oraz Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro) 23.11.2022 r.
  3. Abstrakcja totalna – Jackson Pollock i Mark Rothko. Wokół powojennego malarstwa amerykańskiego 30.11.2022 r.
  4. Czy źródłem obrazu musi być natura? Kapiści i ich uczniowie 7.12.2022 r.
  5. «Malowanie dziesięciorga przykazań» Stefana Gierowskiego – próba analizy. Dekalog przełożony na język obrazów 14.12.2022 r.

Wszystkie spotkania odbywają się w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i skierowane do osób, które chcą lepiej poznać sztukę współczesną. Wstęp jest bezpłatny.

* * *

Spotkaniom towarzyszą warsztaty z rysunku i malarstwa 26-27.11 i 2-4.12, także organizowane w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Zajęcia poprowadzi współpracujący z Muzeum malarz i artysta Marcin Dzwonkowski.

Cykl Malowanie Dziesięciorga Przykazań Stefana Gierowskiego jest depozytem Fundacji Stefana Gierowskiego. W Sklepie Mt 5,14 dostępna jest monografia poświęcona cyklowi. Ma ona formę kompilacji tekstów naukowych i publicystycznych oraz wywiadów ze zmarłym niedawno autorem, nazywanym „papieżem abstrakcji”. Fragmenty zawarte w komentarzach do poszczególnych prac stanowią próbę odczytania Dekalogu na nowo, przybliżenie kwestii formalnych dzieł Stefana Gierowskiego takich, jak znaczenie koloru czy wszelkich trudności z oddaniem treści w malarstwie niefiguratywnym. Rozwiewają wątpliwości widza, nasuwają możliwe interpretacje oraz… stawiają przed odbiorcą nowe pytania!

W materiałach wykorzystano fragment obrazu Stefana Gierowskiego, DLXXIV, Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu…, fot. Adam Gut