EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

PRYMAS WYSZYŃSKI. WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ

6 maja 2020

PRYMAS WYSZYŃSKI. WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ

6 maja 2020

Ukazała się najnowsza książka Ewy K. Czaczkowskiej Prymas Wyszyński. Wiara – Nadzieje – Miłość. Patronat nad książką objęło Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

 

Kardynał Stefan Wyszyński to postać wielowy­miarowa. Był wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym. War­to jednak spojrzeć na życie i dzieło Prymasa od innej strony – z punktu widzenia człowieka wewnętrznego, któremu przyszło pełnić te ważne zewnętrzne funkcje i role.

Ewa K. Czaczkowska pokazuje nieznane obli­cze Prymasa. Tworzy portret człowieka prawdziwego – pełnego pasji, męstwa i miłości, konsekwentnie realizującego swoją życiową misję. Opowiada o przyjaźni i przebaczeniu, relacjach prymasa z Karolem Wojtyłą, o najważniejszych kobietach w jego życiu. Opi­suje też cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem. Książka zawiera również rozmowę z o. Zdzisławem Kijasem OFMConv, relatorem w procesie beatyfikacyjnym prymasa Wyszyńskiego.

 

Dr Ewa K. Czaczkowska przez ponad 20 lat pracowała w dzienniku „Rzeczpospolita”. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie oraz współpracownikiem Mt 5,14. Jest także członkiem zespołu redakcyjne­go dzienników prymasa Stefana Wyszyńskiego Pro memoria i uczestniczyła w opracowaniu positio w jego procesie beatyfika­cyjnym.

Jest m.in. autorką książek Kardynał Wyszyński; Siostra Faustyna. Biografia świętej; Mistyczki. Historie kobiet wybranych. Jej książki przetłumaczono na 11 języków obcych.