EN

ARCHIWUM SPOŁECZNE

przewiń w dół

Celem archiwum społecznego jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw, związanych z mniej znanym okresem życia Karola Wojtyły, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

CZYM JEST ARCHIWUM SPOŁECZNE?

Archiwum społeczne to inicjatywa obywatelska, tworzona przez świadków historii, wolontariuszy i pracowników Muzeum. Archiwum gromadzi, przechowuje, opracowuje – w celu udostępniania – dokumenty, materiały ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny.

KOGO ZAPRASZAMY DO PROJEKTU?

Świadkowie historii: Szukamy byłych współpracowników z uczelni oraz studentów Karola Wojtyły. W ramach projektu chcemy dotrzeć do jak największego grona świadków historii, którzy odkryją przed nami unikatowe zbiory osobiste lub zgodzą się podzielić swoimi wspomnieniami z okresu działalności Karola Wojtyły w dwóch ważnych ośrodkach akademickich, Krakowie i Lublinie. Nasz komunikat kierujemy również do ich potomków, którzy pomogą nam zapoznać się z rodzinnymi archiwami.

Jeśli należą Państwo do grona bliskich współpracowników, studentów Karola Wojtyły z lat 1954-1978 lub znają osoby, które do tej grupy należą – prosimy o kontakt, bądź przekazanie informacji o projekcie archiwum do bezpośrednio zainteresowanych.

Wszelkie pytania można kierować na adres: archiwumspoleczne@mt514.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 575 954 358 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 -17:00).

Wolontariusze: Archiwum społeczne to inicjatywa obywatelska, dlatego zaproszenie do współtworzenia projektu „Mój profesor Wojtyła” kierujemy  do wszystkich obecnych i przyszłych sympatyków naszego Muzeum, szczególnie do osób zainteresowanych archiwistyką, dziennikarstwem lub pasjonatów historii, dla których szczególnie bliska jest postać Karola Wojtyły.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

CO ZBIERAMY?

Poszukujemy pamiątek w postaci m.in. zdjęć, relacji, listów, wspomnień i dzienników dotyczących Karola Wojtyły jako profesora, czyli z lat 1954-1978.

Przesłane materiały zostaną przez nas zdigitalizowane, skatalogowane i opisane, a następnie oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżony zostanie nie tylko naukowy dorobek Karola Wojtyły, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać jako profesora.

JAK PRZESŁAĆ MATERIAŁY?

Wszelkie materiały wraz z formularzem informacyjnym i oświadczeniem (zał. 1 i 2 do Regulaminu) prosimy nadsyłać:

– listownie na adres biura Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego:

al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, z dopiskiem: Archiwum społeczne

– elektronicznie (zeskanowane) na adres: archiwumspoleczne@mt514.pl

Zasady udziału w projekcie Mój profesor Wojtyła i dokładny opis przesyłanych materiałów znajduje się w Regulaminie projektu.

DLACZEGO MÓJ PROFESOR WOJTYŁA?

Temat archiwum społecznego nie jest przypadkowy. Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres niezwykle bogaty pod względem dorobku naukowego, ale również w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami. Karol Wojtyła prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Właśnie wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację Mistrz – Uczniowie.

Poprzez pracę nad archiwum, chcemy odkryć mniej znaną stronę Karola Wojtyły i odpowiedzieć na pytanie, co sprawiało, że oddziaływał na tak wiele towarzyszących mu osób.

________________________

Realizację projektu Mój profesor Wojtyła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RELACJE