EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

„PRO MEMORIA” W ROKU BEATYFIKACJI

16 listopada 2021

"Pro memoria", fot. UKSW

„PRO MEMORIA” W ROKU BEATYFIKACJI

16 listopada 2021

W ciągu najbliższych siedmiu lat zostanie wydana cała seria – 27 tomów – dzienników prymasa Stefana Wyszyńskiego – poinformowano 16 listopada podczas zbiorowej prezentacji wszystkich dotychczas wydanych tomów Pro memoria. Edycja serii możliwa jest dzięki współdziałaniu Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z Archidiecezją Gnieźnieńską, Archidiecezją Warszawską, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Prymasowskim oraz Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Prezentacja dotychczas wydanych tomów cyklu Pro memoria stanowiła jeden z ostatnich w programie uczelnianych obchodów trwającego Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Wciąż zgłębiamy myśli Prymasa, aby odczytywać je na nowo, w naszych czasach” – mówił x. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, otwierając spotkanie. Witając Radę Programową serii Pro memoria oraz redaktorów naukowych poszczególnych tomów zwrócił uwagę na to, jak istotna jest ta pozycja wydawnicza. „To niebywałe, że kard. Wyszyński odnotowując każdy dzień zostawił nam żywą historię, osoby i wydarzenia. Zostawił historię Polski” – podkreślił.

O idei serii naukowej Pro memoria i instytucjach, które biorą udział w jej wydaniu mówił bp Jan Kopiec, przewodniczący Rady Programowej, powołanej w 2015 r. Również bp Kopiec zwrócił uwagę na wyjątkowość notatek kard. Wyszyńskiego: „To z jednej strony dziennik o wydarzeniach, rozmowach i ludziach, a jednocześnie bardzo przemyślane sprawozdanie pozostawione dla potomnych – podkreślił. – Prymas starał się możliwie najlepiej tłumaczyć to, co pisał, identyfikując osoby i wydarzenia. Zastrzegł jednocześnie, że zapiski te można wydać dopiero 30 lat po jego śmierci”. Ksiądz prof. Bogdan Czyżewski mówił o charakterze zbioru zapisków Pro memoria. Wyjaśnił, że istnieje 31 teczek notatek, które znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Część z nich została przekazana osobiście przez Prymasa, reszta trafiła tam już po jego śmierci. Zapiski z lat 1970-1974 zachowały się tylko w maszynopisie. „Pro memoria to głos świadka bezpośredniego, który tak widział świat” – podsumował x. prof. Czyżewski.

Z kolei prof. Jan Żaryn z UKSW mówił o tym, czego nowego możemy dowiedzieć się o prymasie Wyszyńskim z Pro memoria. Zwrócił uwagę, że zapisków wyłania się człowiek święty. Prymas Wyszyński wpisuje się kanon „polskiej świętości” związany z patriotyzmem. Był to Polak rozumiejący i kochający ojczyznę od zarania jej dziejów. Odwoływał się do pamięci historycznej i dzięki temu wypowiadał się w sposób suwerenny. „Żył i pisał w prawdzie będąc przy tym niezwykle skromnym i pracowitym człowiekiem” – podkreślił prof. Żaryn.

O dalszych planach wydawniczych serii mówił prof. Paweł Skibiński, przewodniczący Zespołu Redakcyjnego Pro memoria. Zwrócił uwagę jak wyjątkowa jest to współpraca wydawnicza, która łączy sześć podmiotów. „Według bardzo optymistycznego scenariusza w ciągu pięciu, siedmiu lat powstanie cała seria wydawnicza Pro memoria, 27 tomów” – zapowiedział przewodniczący Zespołu Redakcyjnego.

Spotkanie zakończyła prezentacja książki Kardynał Stefan Wyszyński. Arcybiskup gnieźnieński i warszawski”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UKSW pod redakcją naukową dr Ewy Czaczkowskiej oraz dr. Edgara Sukiennika z Mt 5,14.

Pro memoria (łac. „ku pamięci”) to osobiste, codzienne notatki kard. Stefana Wyszyńskiego, które prowadził przez cały okres prymasostwa. Pierwszy zapis pochodzi z 22 października 1948 r., czyli dnia śmierci kard. Augusta Hlonda; ostatni opatrzony datą 12 maja 1981 r. prymas Wyszyński sporządził 16 dni przed swoją śmiercią

W naukowym wydaniu dzienników prymasa Stefana Wyszyńskiego Pro memoria poza Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uczestniczą także Archidiecezja Gnieźnieńska, Archidiecezja Warszawska, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Prymasowski oraz Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Seria liczyć będzie 27 tomów, do tej pory ukazało się ich dziewięć.

źródło: UKSW