EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

„PRACA W MYŚLI PRYMASA WYSZYŃSKIEGO” – MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

31 marca 2022

„PRACA W MYŚLI PRYMASA WYSZYŃSKIEGO” – MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

31 marca 2022

3 września ub.r. w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbyła się konferencja poświęcona pracy w myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego Trudny obowiązek czy twórcze wyzwanie?. Wzięli w niej udział m.in. o. dr Jacek Gniadek SVD (Stowarzyszenie Sinicum), x. dr Jerzy Jastrzębski (Komitet Organizacyjny Archidiecezji Warszawskiej ds. Beatyfikacji Stefana Kard. Wyszyńskiego), prof. Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński), prof. Paweł Skibiński (Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej), red. Rafał Woś (Salon24) oraz przedstawiciele Muzeum. Prezentujemy zapis wygłoszonych wówczas wystąpień konferencyjnych.

Jednym z wydarzeń związanych z obchodami Roku Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mt 5,14 była konferencja na temat pracy. Wybór tematu nieprzypadkowy, bowiem prymas Wyszyński od początku swojej duszpasterskiej drogi interesował się zagadnieniami życia społecznego. Był też uważnym obserwatorem rzeczywistości, którą odczytywał w  metafizyczny sposób, nadając pozornie prozaicznym działaniom wymiar duchowy. Z takiego spojrzenia na problemy społeczne powstała prekursorska publikacja – Duch pracy ludzkiej. Okazało się, że czytana ponad 70 lat po swoim pierwszym wydaniu (1946 r.) nie straciła nic z aktualności, a wręcz zaskakuje nowatorskim spojrzeniem, m.in. na kwestie równowagi pracy i odpoczynku czy zawodowego zaangażowania kobiet. Dzisiaj moglibyśmy określić prymasa mianem coacha ludzi pracy. Współcześnie zagadnienia pracy podlegają dynamicznym zmianom. Wynika to z wielu czynników, m.in. pandemii, ale też wkraczania na rynek nowego pokolenia, które na pracę patrzy z zupełnie nowej perspektywy. Postanowiliśmy przyjrzeć się tym zagadnieniom właśnie przez pryzmat nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zaprosiliśmy na konferencję zarówno teoretyków – historyków, teologów, jak i praktyków – ludzi różnych zawodów. Spotkanie to zaowocowało tekstami, które mogą nam wszystkim – czynnym zawodowo – pomóc spojrzeć na swoją codzienność w zupełnie nowy sposób: „jak urządzić swoją pracę, aby była ona pożyteczna dla życia wewnętrznego, aby rzeczywiście stała się jednym ze środków naszego uświęcenia” – pisał prymas Wyszyński.

Piotr Dmitrowicz – Dyrektor Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego [z wprowadzenia]