EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MUZEALNIKÓW I KONSERWATORÓW KOŚCIELNYCH NA WILANOWIE

20 października 2021

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MUZEALNIKÓW I KONSERWATORÓW KOŚCIELNYCH NA WILANOWIE

20 października 2021

Na Wilanowie odbyła się konferencja, która zgromadziła muzealników i konserwatorów kościelnych z całej Polski. W spotkaniu, którego gospodarzem był Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III, wzięli także udział przedstawiciele Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

W referacie wprowadzającym Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przedstawił założenia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Ten wielokierunkowy i wieloaspektowy program obejmuje większość postulatów ochrony i opieki nad zabytkami oraz jest wciąż poszerzany o innowacyjne pomysły, jak na przykład centra kompetencji ds. rewitalizacji, platforma dla specjalistów ds. konserwacji oraz platformy do zdalnego nauczania.

Podczas dyskusji, którą prowadził x. Andrzej Rusak, prezes Stowarzyszenia „Ars Sacra”, wskazywano na znaczenie kościelnych służb konserwatorskich dla ochrony dziedzictwa narodowego oraz konieczność zacieśnienia współpracy w dziedzinie ochrony zabytków z administracją państwową, zwłaszcza z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków.

Muzealnicy wymienili szereg trudności na jakie napotykają w swojej działalności na rzecz upowszechniania kultury narodowej. W pandemicznym okresie zamknięcia wszystkich placówek muzealnych, zostali w znacznej mierze pozbawieni ochrony. Ksiądz dr Jacek Kurzydło, dyrektor Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, zasugerował jako panaceum na trudności z utrzymaniem muzeów, zakładanie fundacji o szerszym spectrum działania na rzecz ogólnie pojętej kultury lokalnej.

W drugiej części spotkania uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić pobliskie Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, oprowadzani przez Grzegorza Polaka, zastępcę dyrektora Mt 5,14.

źródło: Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)