EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

UKRAINA MA OCZYWISTE POWOŁANIE EUROPEJSKIE…

20 czerwca 2023

fot. Mt 5,14/Ryszard Rzepecki

UKRAINA MA OCZYWISTE POWOŁANIE EUROPEJSKIE…

20 czerwca 2023

Dziękuję tobie, Ukraino, która broniłaś Europy w niezłomnej i heroicznej walce przeciwko najeźdźcom.

Jan Paweł II, Kijów, 23 czerwca 2023 r.

 

Pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę, która odbyła się w dniach 23-27 czerwca 2001 r., zdumiewa dzisiaj swoją aktualnością. Był to pierwszy w historii przyjazd papieża na terytorium uznawane za kanoniczne przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną.

Jan Paweł II był głęboko przekonany o politycznej i religijnej roli Ukrainy, jako pomostu między Wschodem a Zachodem. Wizyta papieża była wydarzeniem o kluczowym znaczeniu dla odkrywania i definiowania przez naród ukraiński swej tożsamości w pierwszej dekadzie budowy niepodległego państwa. Papież wskazywał na bogactwo tysiącletniej kultury i wartość języka narodowego. Nawiązywał do ukraińskich poetów, w tym do Tarasa Szewczenki: „Jedynie w swoim własnym domu znajdziesz prawdę, siłę i wolność». Ukraińcy, właśnie w żyznej glebie waszych tradycji tkwią korzenie waszej przyszłości!”.

Pielgrzymka stanowiła potwierdzenie konsekwentnie realizowanej przez cały okres pontyfikatu  wizji zjednoczonej Europy, gdzie równie ważne i istotne są dwie tradycje religijno-kulturowe: misja ewangelizacyjna św. Benedykta na Zachodzie i misja św. Cyryla i św. Metodego na Wschodzie – idea tzw. dwóch płuc Europy. W tym kontekście Ojciec Święty wielokrotnie nawiązywał do źródeł i tożsamości państwowej, kulturowej oraz religijnej Ukrainy. Każdy dzień pielgrzymki był równolegle potwierdzeniem skutecznie realizowanej przez papieża misji dopominania się o prawo narodów do samostanowienia. Dlatego wiele z wygłoszonych do mieszkańców Ukrainy przemówień stanowiło niejako kontynuację papieskich interwencji: „Podstawą wszystkich innych praw danego narodu jest z pewnością jego prawo do istnienia: nikt zatem — ani żadne państwo, ani inny naród czy organizacja międzynarodowa — nie ma prawa utrzymywać, że dany naród nie zasługuje na istnienie…” (Jan Paweł II, przemówienie w ONZ, 1995 r.).

Wizyta Jana Pawła II zaowocowała wzmocnieniem w kraju sił o orientacji proeuropejskiej oraz zwiększeniem zainteresowania Ukrainą w Europie Zachodniej. W kontekście dzisiejszej dramatycznej sytuacji mieszkańców tego kraju, ale też ich bohaterskich zmagań o wolność, niezwykle silnie brzmią słowa Jana Pawła II wygłoszone w 2001 r. na lotnisku w Kijowie: „Ukraina ma oczywiste powołanie europejskie”.

* * *

Między innymi na temat prawa narodów do samostanowienia oraz o wizji Europy podług Jana Pawła II będą dyskutować uczestnicy międzynarodowej konferencji 17 października 2023 r. Papież światu. 45-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Szczególnie zapraszamy na panel Od Santiago po Ural. Jedna Europa, w którym udział wezmą prof. Mirosław Marynowicz z Ukrainy oraz Andrea Gagliarducci z Włoch.