EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

MT 5,14 W KOMITECIE POMOCY MUZEOM UKRAINY

7 marca 2022

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy

MT 5,14 W KOMITECIE POMOCY MUZEOM UKRAINY

7 marca 2022

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego współtworzy nowo powstały Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Inicjatywa polskich muzealników ma pomóc w zabezpieczaniu i ukrywaniu najcenniejszych zbiorów i zabytków Ukrainy, ich digitalizacji i inwentaryzacji, a także gromadzeniu dokumentacji świadczącej o ich grabieży i niszczeniu. 

Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy dziś giną, broniąc swojej ojczyzny.

Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze. Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę.

Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie światowej wojny. Kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w podczas Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie.

Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów muzealników z Ukrainy, powołany został Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy.

Jego podstawowymi celami są:

  1. wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury;
  2. wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów;
  3. przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów;
  4. dzielenie się doświadczeniami;
  5. zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu dóbr kultury na Ukrainie.

Komitet pozostaje w kontakcie z instytucjami kultury Ukrainy w celu rozpoznania ich potrzeb. Istnieje możliwość transportu na Ukrainę, poszukiwani są sponsorzy i partnerzy logistyczni.

W skład Komitetu weszli dotychczas:

Piotr Dmitrowicz – Dyrektor Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Robert Andrzejczyk – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Grzegorz Berendt – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Piotr Cywiński – Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau

Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Dorota Folga-Januszewska – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Dariusz Gawin – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Piotr Górajec – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Karolina Grabowicz-Matyjas – Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni

Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego „Ossolineum” we Wrocławiu

Alicja Knast – Dyrektor Galerii Narodowej w Pradze

Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie

Paweł Kowal – Ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego

Marek Lasota – Dyrektor Muzeum AK im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Sławomir Majcher – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Grzegorz Nowik – Z-ca Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Marianna Otmianowska – Z-ca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Sławomir Paszkiet – Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku

Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego

Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Paweł Ukielski – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Hanna Wróblewska – Wiceprzewodnicząca ICOM Polska

Robert Zydel – Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 

Sekretariat Komitetu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu i koordynującą działania Komitetu jest Anna Drozd: t. 22 376 68 36 (numer obsługiwany w języku ukraińskim), 22 376 68 43, 451 056 094 (numery obsługiwane w językach polskim i angielskim), e.mail: info@muzealnicydlaukrainy.pl. Telefony działają w dni robocze g. 8.30-16.30.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy prowadzi także działalność w mediach społecznościowych:

Poprzez media społecznościowe mogą się z Komitetem kontaktować muzea i instytucje ukraińskie, chcące zgłosić potrzebę pomocy oraz muzea i instytucje polskie, chcące włączyć się w prace Komitetu.