EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

MALOWANIE DZIESIĘCIORGA PRZYKAZAŃ. PRÓBA ANALIZY – 14 GRUDNIA, GODZ. 18.00

12 grudnia 2022

MALOWANIE DZIESIĘCIORGA PRZYKAZAŃ. PRÓBA ANALIZY – 14 GRUDNIA, GODZ. 18.00

12 grudnia 2022

W środę 14 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na ostatnie już spotkanie z cyklu Reakcje na abstrakcje. Jak czytać sztukę współczesną?. Spotkanie poświęcone Dekalogowi Stefana Gierowskiego poprowadzi Aleksander Ryszka, artysta i wykładowca ASP.

Ostatnie spotkanie cyklu «Malowanie Dziesięciorga Przykazań Stefana Gierowskiego. Próba analizy». poświęcone będzie w całości powstaniu Dekalogu w kontekście wcześniejszej twórczości Stefana Gierowskiego. Omówiona zostanie problematyka cyklu, największe trudności z którymi musiał zmierzyc się twórca, spojrzymy na podobieństwa i różnice między początkowymi pracami a finalnym Dekalogiem. Poddamy analizie sposób nałożenia farby, jej struktury i koloru. Dokonamy interpretacji poszczególnych prac. Porozmawiamy o relacjach twórczości Stefana Gierowskiego z historią malarstwa abstrakcyjnego.

Na ekspozycji stałej Muzeum prezentowany jest słynny cykl Stefana Gierowskiego Malowanie Dziesięciorga Przykazań. Dzieła te powstały w latach 80. i inspirowane były XV wieczną Tablicą Dziesięciu Przykazań anonimowego Mistrza Gdańskiego. Stefan Gierowski rozważa treść biblijnych nakazów i zakazów, cnotę i grzech, przekładając je na własne odczucia i emocje. Interpretacja Dekalogu przez Gierowskiego to gra barw i figur geometrycznych.

Stefan Gierowski (1925-2022) to malarz i rysownik, wybitny przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej, określany mianem „klasyka polskiej ponowoczesności”. W 1957 r. zaczął malować kompozycje abstrakcyjne, w których czynnik intelektualny, przejawiający się w klarownej konstrukcji obrazu, zdominowany został przez emocje. Już wtedy pojawiła się w obrazach Gierowskiego zapowiedź problematyki światła, przestrzeni i ruchu, która stała się wiodąca w jego twórczości.

Aleksander Ryszka (1983) to z kolei artysta i kurator wystaw, który mieszka i pracuje w Konstancinie-Jeziornie. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego.