EN

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

przewiń w dół

ks. Leon Pawlina

2 października 2020

ks. Leon Pawlina

2 października 2020

ks. Leon Pawlina

 

Wirtualny spacer: https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221vWyICpMVKc87kMjq_ZRe5QZ79wHVxxyU%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109387645852124982521%22%7D&usp=sharing

 

Leon Pawlina urodził się w Retkach. Był jedynym dzieckiem w rodzinie. Matka i ojciec chcieli wykształcić syna, dlatego posłali go do szkoły w Łowiczu. Po ukończeniu szkoły średniej Leon podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 19 grudnia 1932 roku otrzymał świecenia kapłańskie z rąk biskupa Antoniego Szlagowskiego. Pierwszą mszę św. odprawił w kościele parafialnym w Złakowie.

Od 1936 roku studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie napisał rozprawę Dymisorie w rozwoju historycznym.

W czasie okupacji ksiądz Pawlina był dyrektorem Domu Katolickiego „Roma” w Warszawie (obecnie Teatr Muzyczny Roma), a także dziekanem Obwodu AK Powiat Warszawski. Współpracował z księdzem kapelanem Mieczysławem Paszkiewiczem, ps. Ignacy.

Po powstaniu został proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na ­Tamce w Warszawie. Zajmował się odgruzowywaniem zniszczonego kościoła, rozpoczął też remont zniszczonej w czasie wojny plebanii. Wkrótce jednak został aresztowany.

Po wojnie był zaangażowany w działania podziemia antykomunistycznego, w ramach których pozyskiwał i przekazywał do redakcji „Gazety Ludowej”, działającej pod egidą PSL, tajne materiały dotyczące aresztowań działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, uwięzionych księży i sowieckich oficerów w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa. W październiku 1946 roku, podczas rewizji w redakcji przeprowadzonej przez UB, znaleziono informacje obciążające księdza Pawlinę, w wyniku czego natychmiast go aresztowano.

Ksiądz Leon Pawlina został skazany na 10 lat więzienia za gromadzenie wiadomości, które ze względu na interes państwa winny być zachowane w tajemnicy i przekazywanie ich. Więzienie opuścił w 1953 roku, a trzy lata później zginął w wypadku kolejowym w niewyjaśnionych okolicznościach.

Kateryna Sedykh

Bibliografia:

  • Augustyński skazany na 15 lat, ks. Pawlina na 10, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1947, nr 187 (08.08.1947), s. 1, 4
  • Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie – cz. V, „…u Świętej Tereski”, 2013, nr 5 (05.12.2013), s. 4, 5
  • Prymicja, w: „Łowiczanin”, 1932, nr 1 (15.01.1932), s.14
  • Wyrok w procesie szpiegowskim, „Głos Ludu”, 1947, nr 215 (07.08.1947), s.1