EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

HOMO LABORANS | DEBATA 25 MAJA 2021

21 maja 2021

HOMO LABORANS | DEBATA 25 MAJA 2021

21 maja 2021

Praca stała w rzędzie cnót, podobnie jak lenistwo w rzędzie grzechów, i to głównych. Dzisiaj ci, którzy ongiś nie uznawali nauki Kościoła o pracy, jeszcze więcej mówią o pracy, jakkolwiek z odmiennego zgoła stanowiska.

x. Stefan Wyszyński, Duch pracy ludzkiej (1946)

40 lat temu, w 1981 roku, ukazała się papieska encyklika o pracy Laborem exercens. Całościowe spojrzenie na człowieka pracy, osadzenie go w szeroko pojętej  kulturze oraz usystematyzowanie tego zagadnienia w społecznej nauce Kościoła było milowym krokiem w rozwijającej się teologii pracy. Źródeł papieskiej myśli o pracy śmiało można upatrywać w innym znanym tekście – Duchu pracy ludzkiej x. Stefana Wyszyńskiego. Traktat o pracy napisany w 1946 roku to efekt duszpasterskiego zaangażowania młodego księdza w latach 30. w życie włocławskich robotników.

Czy po latach od najważniejszych tekstów prymasa i papieża o życiu zawodowym możemy się z nich jeszcze czegoś nauczyć? Debatę na ten temat organizują Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Które z myśli Wyszyńskiego znalazły rozwinięcie u Jana Pawła II, a co w papieskiej koncepcji jest nowatorskie? Czy współcześni pracownicy i pracodawcy wciąż mogą kierować się w zawodowym życiu wskazówkami prymasa i papieża?

W debacie na ten temat 25 maja 2021 r. o godz. 18 udział wezmą:

  • dr Justyna Majewska (Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego)
  • prof. Jerzy Wratny (Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN)
  • Grzegorz Polak (Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego)
  • dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska (Centrum Myśli Jana Pawła II)

Transmisja: