EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

DZIEDZICTWO KULTUROWE JANA PAWŁA II

14 lutego 2021

DZIEDZICTWO KULTUROWE JANA PAWŁA II

14 lutego 2021

W warszawskich Ośrodku Rozwoju Edukacji powstał kolejny moduł gry edukacyjnej Godność, wolność i niepodległość pn. Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II. Niezwykła gra jest realizowana przy wsparciu eksperckim Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

 

Gra składa się z 18 misji (zadań dla ucznia), które swoją tematyką nawiązują do biografii Jana Pawła II i są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Jest nowatorską propozycją skierowaną do uczniów trzech etapów edukacyjnych: kl. I−III szkoły podstawowej, kl. IV–VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; stanowi bazę wiedzy dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, dotyczącą dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II.

Gra ma duże walory poznawcze nie tylko w odniesieniu do życia i działalności Jana Pawła II, wydarzeń z dziejów Polski, ale także kultury – materialnej i duchowej. Stanowi nową, ciekawą i atrakcyjną formę prezentacji wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II,  zawiera ważne treści historyczne, wzbogaca zajęcia i kształtuje postawy patriotyczne młodych Polaków.  Jest również narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym do  realizacji tematów o wartościach i autorytetach na godzinach wychowawczych,  poszerza wiedzę z historii i edukacji społecznej, a wśród przedmiotów − w połączeniu z podstawą programową − może znaleźć zastosowanie  w edukacji zintegrowanej i przedmiotowej, w szczególności:  języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii,  religii; w  pracy w ramach kół zainteresowań, na zajęciach wyrównawczych, zajęciach świetlicowych. Może stanowić pomoc dydaktyczną dostosowaną do wieku i możliwości uczniów, z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Gra edukacyjna Godność wolność i niepodległość. Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II została opracowana przez interdyscyplinarny zespół, składający się z ekspertów merytorycznych, historyków oraz firmę technologiczną, specjalizującą się w gamifikacji. W pracach brali udział eksperci Mt5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, w ramach porozumienia zawartego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Platforma internetowa, na której jest udostępniona gra, znajduje się pod adresem niepodlegla.men.gov.pl. Jest podzielona na dwie strefy − strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji oraz strefę merytoryczną, w której nauczyciele mogą znaleźć specjalnie przygotowane scenariusze lekcyjne, ułatwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry.

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji