PL

Education

scroll down

Edukacja ma pomagać uczącym się, aby tam, gdzie żyją, z każdym dniem
doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej byli, a nie tylko mieli.

- Jan Paweł II

REALTIONS