EN

Za prymasem Stefanem Wyszyńskim, który w polnych kwiatach widział wspaniałość i maestrię Stwórcy, zachęcamy do zanurzenia się w naturalnym pięknie Rezerwatu Las Kabacki. Weźmy głęboki oddech i odetchnijmy pięknem!

Przewodnikami będą nasze zmysły i emocje. Pozwolimy sobie uważnie obserwować naturę, zapoznawać się z jej niektórymi zapachami, fakturami i smakami. Wspólnie zastanowimy się, czy czujemy się częścią przyrody i jaką odgrywa ona rolę w naszym życiu. Zwrócimy też uwagę na to, jak zmysłowe doświadczanie lasu wspiera ruch ku relacji – z sobą, z naturą i z innymi.

Warsztaty poprowadzi Dominika Witkowska – psychoterapeutka, ekoterapeutka, autorka warsztatów rozwojowych na łonie natury, facylitatorka ekoterapii opartej na procesach grupowych dotyczących ekopsychologii.

Na warsztaty zapraszamy całe rodziny. Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia muszą przebywać pod opieką dorosłych.

 

START: niedziela 20 sierpnia, godz. 10.30

ZBIÓRKA: przystanek Gąsek autobusu 519,  kierunek Powsin-Park Kultury.

ZAKOŃCZENIE: godz. 13.30.

 

WSTĘP WOLNY (acz obowiązują zapisy). Grupa maksymalnie do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Za prymasem Stefanem Wyszyńskim, który w polnych kwiatach widział wspaniałość i maestrię Stwórcy, zachęcamy do zatrzymania uwagi na trawie przy ulicy, drzewach uginanych przez wiatr czy promieniach słońca prześwitujących przez gałęzie. Weźmy głęboki oddech i odetchnijmy pięknem! Na przykład wybierzmy się na spacer…

Wspólny spacer po ursynowskich terenach zielonych pozwoli na zwrócenia uwagi na przyrodę naszej najbliższej okolicy. Uczestnicy będą mogli poznać wiele ciekawych informacji na temat roślin i ekosystemu, w którym wszyscy funkcjonujemy.

Na spacer zapraszamy całe rodziny, z dziećmi, mile widziani są również czworonożni przyjaciele! Startujemy w niedzielę 25 czerwca o g. 17 przy Bażantarni, pod kościołem pw. bł. Władysława z Gielniowa.

Wstęp wolny (acz obowiązują zapisy).

* * *

Uśmiechnięty mężczyzna w białym, słomkowym kapeluszu i białym płaszczu. Mężczyzna opiera się o drzewo i patrzy w dal. Zdjęcie czarno-białe. W lewym dolnym rogu różowy napis: Odetchnąć pięknem. W prawym górnym rogu logo Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Odetchnąć pięknem to cykl spotkań i spacerów po wilanowskich błoniach oraz ursynowskich parkach. Zapraszamy na wystawę czasową, warsztaty edukacyjno-rekreacyjne inspirowane ekologią integralną oraz grę terenową (geocaching). Pozwólmy sobie na wspólną chwilę wytchnienia i zmieniajmy świat – po sąsiedzku!

Od kilku miesięcy Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego prowadzi prace nad tworzeniem archiwum społecznego Mój profesor Wojtyła. Jego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw związanych z pracą przyszłego papieża na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

Archiwum Mój profesor Wojtyła jest inicjatywą społeczną, do której może przyłączyć się każdy  przekazując lub udostępniając do digitalizacji zdjęcia, relacje, listy, dzienniki oraz inne pamiątki materialne. Pracownicy Muzeum i wolontariusze zaangażowani w realizację projektu spotykają się także ze świadkami historii, przeprowadzają wywiady i opracowują zdobyte materiały. Dzięki udostępnieniu tych archiwaliów na platformie internetowej możliwe jest pokazanie Karola Wojtyły jako profesora i nauczyciela w mniej znanym okresie życia przyszłego papieża: „Tworząc archiwum społeczne poszukujemy wychowanków, studentów, słuchaczy i współpracowników Karola Wojtyły z uczelni oraz ich potomków, którzy posiadają rodzinne archiwa. Każdy kontakt, każde spotkanie i każda rozmowa jest dla nas na wagę złota, ponieważ upływający czas nie działa na korzyść stanu zachowania obiektów materialnych i możliwości pozyskania relacji mówionych” – mówi Ewa Celińska-Pyśk, kierowniczka Działu Wolontariatu Mt 5,14 i koordynatorka projektu Mój profesor Wojtyła.

Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres intensywnej pracy dydaktycznej ze studentami. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację mistrz–uczniowie.

Dotychczas w ramach realizacji projektu archiwum społecznego przeprowadzono 10 wywiadów ze świadkami historii. Muzeum zwraca się z prośbą o kontakt do bliskich współpracowników i studentów Karola Wojtyły z lat 1954-1978. Kontakt do zespołu archiwum społecznego jest dostępny na stronie internetowej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Realizację projektu Mój profesor Wojtyła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami projektu są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Centrum Archiwistyki Społecznej.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach dołączyło do projektu Mój profesor Wojtyła. Celem utworzenia przez Mt 5,14 archiwum społecznego jest zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw związanych z pracą naukową Karola Wojtyły na uczelniach w Lublinie i Krakowie w latach 1954–1978.

W ramach projektu poszukiwani są byli studenci oraz współpracownicy z uczelni Karola Wojtyły. Chodzi o to, aby dotrzeć do jak największego grona świadków historii, którzy udostępnią w ten sposób unikatowe zbiory osobiste lub może zgodzą się podzielić swoimi wspomnieniami z okresu działalności Karola Wojtyły w dwóch ważnych ośrodkach akademickich: Krakowie i Lublinie.

Archiwum społeczne gromadzi, przechowuje, opracowuje – w celu udostępniania – dokumenty, materiały ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Przesłane materiały będą zdigitalizowane, skatalogowane i opisane, a oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżony zostanie nie tylko naukowy dorobek Karola Wojtyły, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać jako profesora.

Wszelkie pytania można kierować na adres: archiwumspoleczne@mt514.pl

Szczegóły projektu znajdują się na podstronie archiwum społecznego Mt 5,14.

Współdziałanie Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach została zapoczątkowana podpisaniem listu intencyjnego o współpracy kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnej 15 grudnia 2022 r.

Jest nam bardzo miło poinformować, że Ewa Celińska-Pyśk, koordynator wolontariatu w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zajęła II miejsce w Konkursie na Koordynatora Wolontariatu Roku 2022 –  plebiscycie branżowym, organizowanym przez Centrum Wolontariatu oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Wręczenie nagród odbyło się w piątek 9 grudnia w warszawskim Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

Gratulacje, Ewo!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie archiwum społecznego Mój profesor Wojtyła. Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres niezwykle płodny pod względem dorobku naukowego i pracy dydaktycznej ze studentami.

Celem archiwum jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw związanych z mniej znanym okresem życia przyszłego papieża, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

Poszukujemy pamiątek, które zostaną zdigitalizowane i opisane, a następnie oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżone zostanie nie tylko znaczenie naukowego dorobku Wojtyły, ale też jego postać jako profesora i nauczyciela.

Do budowania archiwum społecznego chcemy zaangażować wolontariuszy, którzy będą wspierać nas na każdym etapie realizacji projektu.

ZADANIA:

CZAS:

MINIMALNY WIEK: 15 lat

DODATKOWE WYMAGANIA:

OFERUJEMY:

Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich chętnych prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego na adres: wolontariat@mt514.pl.

Patronat medialny: Polskie Radio SA, Katolicka Agencja Informacyjna, Stacja 7, „Gość Niedzielny”, „Kurier Lubelski”, „Dziennik Polski”

Plik:Polskie Radio logotyp 2017.svg – Wikipedia, wolna encyklopediaKatolicka Agencja Informacyjna KAI - Patronite.plDziękujemy za subskrybcję | Stacja7.plMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „GOŚĆ NIEDZIELNY”Media o Marysi | Kotek MarysiDziennik Polski - Jestem Emocją - Adwentyści Kraków

Realizację projektu Mój profesor Wojtyła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ruszają prace nad IV edycją wolontariackiego projektu Będziesz miłował. Inspiracją do jego powstania była postać prymasa Stefana Wyszyńskiego, patrona Muzeum, który był kapelanem Zgrupowania AK Kampinos podczas powstania warszawskiego.

Celem projektu jest przybliżanie i upamiętnienie sylwetek kolejnych kapelanów Powstania Warszawskiego. Dla organizatorów istotne jest, aby wolontariusze mogli poszerzyć swoją wiedzę historyczną i rozwinąć umiejętności cenione na rynku pracy (praca w zespole, wyszukiwanie informacji, praca projektowa).

Do tej pory w trakcie trzech edycji projektu wolontariusze opracowali 23 biogramy. Poza tym do każdego z nich przygotowali wirtualne spacery po warszawskich miejscach związanych z działalnością kapelanów. Dodatkowo w ubiegłym roku oprócz przygotowywania nowych biogramów w języku polskim, wolontariusze stworzyli też wersję angielską.

Wolontariusze Muzeum właściwe prace rozpoczną tradycyjnie 1 sierpnia. Dla ochotników przygotowaliśmy bogaty program szkoleń (metodologiczne, infobrokerskie) i wykładów (historyczne). Aby wolontariusze mogli lepiej wczuć się w atmosferę projektu zaprosimy ich na spacer śladami jednego z kapelanów. Na każdym etapie projektu wolontariusze będą mogli liczyć na opiekę mentorów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca na adres: wolontariat@mt514.pl

ZADANIA:

MINIMALNY WIEK WOLONTARIUSZA: 17 lat

DODATKOWE WYMAGANIA:

OFERUJEMY:

 

Dotychczasowe efekty pracy wolontariuszy Mt 5,14 można znaleźć na stronie internetowej Muzeum

Zapraszamy w sobotę 14 maja od g. 12 na Noc Muzeów do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Przygotowaliśmy atrakcje, szczególnie dla najmłodszych, które uczynią tę Noc jeszcze bardziej wyjątkową.

PROGRAM:

12.00–24.00 – zwiedzanie wystawy stałej Mt 5,14

W pierścieniu pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie działa Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Umiejscowienie odpowiada wysokości VIII piętra, co przy niewysokiej zabudowie warszawskiego Wilanowa pozwala poczuć się bliżej tej rzeczywistości, do której odkrywania zachęcają patroni Muzeum, papież Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński. Nowoczesna ekspozycja przypomina losy tych dwóch wielkich postaci. Do zobaczenia są tutaj unikatowe eksponaty, m.in. bezcenna koralowo-perłowa sukienka Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, kopia papieskiej kapy milenijnej wykonana przez słynną włoską pracownię X Regio oraz kroplówka, podana Janowi Pawłowi II po zamachu w 1981 roku.

12.00–24.00– zwiedzanie wystawy czasowej JESTEM. Wejście w nieśmiertelność

12.00; 13.00; 14.00Opowieści wiewiórki Nasturcji – przedstawienie kukiełkowe dla najmłodszych, realizowane przez artystów z Teatru Lalka.

Wiewiórka Nasturcja opowie dzieciom fascynującego historie z życia małego Stefka Wyszyńskiego.

15.00–20.00 – warsztaty kreatywne Czym są wartości?

Wspólnie spróbujemy zastanowić się między innymi, jak wygląda dobro i czy istnieje prawdziwa przyjaźń. Przy pomocy drewnianych elementów skonstruujemy symboliczne modele wartości.

15.00–21.00 prezentacja „Warszawy Wojtyły”

Przed Muzeum stanie replika historycznej warszawa M20, której właścicielem od 1958 roku był bp Karol Wojtyła. Co prawda nigdy nie miał prawa jazdy, ale z kierowcą dojeżdżał nim na wizytacje parafii oraz wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także na górskie wycieczki i spływy kajakowe. Replikę samochodu wykonał Adam Klimek (TVN Turbo) na zamówienie Mt 5,14. TVN Turbo wyemitowało odcinki specjalne programu Samochód marzeń. Kup i zrób, w którym pokazano, jak budowano replikę jedynego auta, którego właścicielem był Karol Wojtyła.

Serdecznie zapraszamy! Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY!

Rozwija się wolontariat i dzieła charytatywne. Pragnę więc podziękować wszystkim, którzy na co dzień wykazują wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność ofiarnego dzielenia się dobrami i wielkie zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.

Jan Paweł II, 2 czerwca 1997 r.

 

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza serdecznie dziękujemy naszym Wolontariuszom za zaangażowanie, entuzjazm i życzliwość, którymi obdarzacie nas na co dzień.

Życzymy Wam radości z wykonywanych zadań, uśmiechu każdego dnia, realizacji pasji i dużo zdrowia.

Jesteśmy pewni, że będziecie z nami także w przyszłym roku. Do zobaczenia niebawem przy kolejnych projektach Mt 5,14!

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Tydzień z Wolontariatem, który będzie odbywał się w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5.12.

Konkurs będzie odbywał się na profilu społecznościowym Wolontariatu Mt 5,14. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przed przystąpieniem do konkursu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.