EN

„Wspaniałe muzeum, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem” taką opinię o Mt 5,14 wyraziła w księdze pamiątkowej grupa niewidomych i słabowidzących z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 we Wrocławiu. Uczestniczyli oni w wizycie Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zorganizowanej w II rocznicę beatyfikacji m. Elżbiety Róży Czackiej oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego. Goście przybyli pod kierownictwem swego długoletniego duszpasterza krajowego, x. dr. Andrzeja Gałki.  

Współorganizatorkami przedsięwzięcia były niezawodne siostry ze Zgromadzenia SS. Franciszkanek Służebnic Krzyża z podwarszawskich Lasek. Piękna pogoda dopisała, więc parking Świątyni Opatrzności Bożej był przepełniony. Żeby zobrazować rozmiar przedsięwzięcia wystarczy wspomnieć, że wspaniałe siostry przygotowały prawie 900 obiadów dla pielgrzymów!

Mt 5,14 przygotowało dla niecodziennych gości ciekawe eksponaty, które pielgrzymi mogli dotknąć i  poznać ich historię. Były to m.in.:

Przed wejściem do Muzeum stanęła legendarna „Warszawa Wojtyły” – replika samochodu, z którego korzystał w czasach swojego biskupstwa Karol Wojtyła

Duszpasterstwo Niewidomych w skali ogólnopolskiej zostało zainicjowane w 1957 r., a jego pierwszym duszpasterzem był słynny x. Tadeusz Fedorowicz, wieloletni ojciec duchowy środowiska Lasek. Siedzibą centrali duszpasterstwa został klasztor SS.Franciszkanek Służebnic Krzyża przy kościele pw. św. Marcina w Warszawie. Od początku Duszpasterstwa Niewidomych siostry, zwane franciszkankami z Lasek, aktywnie z nim współpracowały.

Ireneusz Salamonowski, Mt 5,14

fot. Mt 5,14/K. Staniszewski

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem we wrześniowe weekendy o godz. 12.00, 14.00 i 16.00.

2000 metrów kwadratowych ekspozycji, wielkoformatowe projekcje, unikatowe eksponaty, muzyka skomponowana przez Michała Lorenca, Sztuka przez duże „S”… Tego wszystkiego można doświadczyć już 26 metrów ponad wilanowskimi chodnikami, w pierścieniu kopuły Świątyni Opatrzności Bożej.

26 Metrów Ponad Chodnikami to cykl bezpłatnych oprowadzań po Muzeum razem z przewodnikiem, podczas których przedstawiamy zwiedzającym najciekawsze elementy naszej ekspozycji stałej.

KIEDY? wrzesień 2023 r., sobota–niedziela, godz. 12.00, 14.00, 16.00

GDZIE? Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

DLA KOGO? Dla wszystkich wszystkich, niezależnie od wieku.

Serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona. Na oprowadzanie nie obowiązują zapisy. Wstęp bezpłatny.

Więcej informacji w mediach społecznościowych Mt 5,14.

W czwartek 18 maja w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbyła się konferencja z udziałem specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań nad zmaganiami metropolity krakowskiego Karola Wojtyły z komunistyczną dyktaturą. Sympozjum jest częścią większego projektu Karol Wojtyła Polsce. Jan Paweł II światu, służącego upamiętnieniu 45-lecia pontyfikatu papieża Polaka.

Obrady otworzył Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, podkreślając, że konferencja zapoczątkuje szereg działań edukacyjnych i promocyjnych, poprzez które chcemy opowiedzieć zwłaszcza ludziom młodym o Karolu Wojtyle. Następnie głos zabrał Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, który zwracał uwagę, że czas dojrzał do tego, by sięgnąć w głąb życia Karola Wojtyły i wnikliwie przebadać krakowski okres jego życia. Jednocześnie przestrzegł przed popełnianiem błędu pars pro toto, by nie wyciągać wniosków na podstawie pojedynczych, wyrwanych z kontekstu informacji. Z drugiej strony wskazał na inny błąd grożący badaczom, czyli ahistorycyzm. Przypomniał, że lat krakowskich Wojtyły nie można oceniać według dzisiejszych kryteriów i wiedzy, którą mamy dzisiaj. Należy szukać prawdy, ale czynić to odpowiedzialnie. Z kolei dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zauważył, że Karola Wojtyła przeżył 33 lata w PRL, lecz z ustrojem komunistycznym zmagał się znacznie dłużej w czasie pontyfikatu. Do końca życia przestrzegał przed antropologicznym błędem kryjącym się w diabolicznym systemie. Wiedział, że z fałszywego rozumienia istoty człowieka wynika wielkie zło.

Panel I obejmował tematykę funkcjonowania Kościoła w rzeczywistości PRL. W dyskusji wzięli udział prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Antoni Dudek z UKSW oraz red. Tomasz Krzyżak z „Rzeczpospolitej”, moderował Adam Hlebowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN. Uczestnicy panelu odpowiadali na pytania o spór między chrześcijaństwem a marksizmem oraz historię stosunków państwo-Kościół. Profesor Szlachta przypomniał, że marksistowska koncepcja państwa zakładała, że państwo ma ogarniać wszystkie dziedziny ludzkiego życia, zaś Karol Wojtyła postulował koncepcję dualistyczną, zakładającą autonomię duchowości wobec spraw doczesnych. Prof. Antoni Dudek podkreślił, że niewiele brakowało, by Kościół polski podzielił los Kościoła na Węgrzech, do czego ostatecznie nie doszło, gdyż prymas Stefan Wyszyński zdołał opóźnić uderzenie o trzy lata, później zaś komuniści musieli iść na niektóre ustępstwa, by uspokajać nastroje społeczne. Nawiązując do tego, co możemy wyczytać z materiałów archiwalnych w odniesieniu do tamtego okresu, historyk zaznaczył, że Kościół po 1989 roku zaniedbał sprawę rzetelnego rozliczenia z przeszłością, co znacząco wpływa na jego bieżącą sytuację. Natomiast red. Tomasz Krzyżak przypomniał, że chociaż część archiwów została zniszczona, to jednak materiałów do badań jest wciąż bardzo wiele i trzeba do nich sięgać.

Panel II poświęcony był zmaganiom Karola Wojtyły z komunistyczną dyktaturą, a udział w nim wzięli prof. Łucja Marek (IPN Kraków), prof. Jan Żaryn (UKSW), x. prof. Dominik Zamiatała (UKSW) i red. Grzegorz Górny („Sieci”). Profesor Żaryn porównał stosunek Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły do polityki wyznaniowej władz komunistycznych i przypomniał, że obaj hierarchowie reprezentowali dwa następujące po sobie pokolenia i mieli różne wrażliwości, lecz różnice dotyczyły taktyki działania, a nie postrzegania samego systemu. Z kolei prof. Łucja Marek przedłożyła zagadnienie postrzegania Karola Wojtyły przez Urząd Bezpieczeństwa. Przypomniała, że najwcześniejszym znanym dokumentem dotyczącym inwigilacji kleryka Wojtyły jest zapis z 1946 r. (bez daty dziennej) w związku z jego zaangażowaniem na uniwersytecie. Lecz szersze zainteresowanie jego osobą bpa krakowskiego Wojtyły obserwujemy po jego nominacji biskupiej w 1958 roku. Następnie x. prof. Dominik Zamiatała zapytany o to, jaki obraz Karola Wojtyły wyłania się z dokumentów SB, podkreślił, że z materiałów archiwalnych wyłania się człowiek głębokiej wiary, który stawiał sprawę Kościoła na pierwszym miejscu. W życiu i posłudze przyszłego papieża widoczne było pragnienie zmiany stylu funkcjonowania Kościoła, by przestał on być oblężoną twierdzą i wyszedł bardziej na zewnątrz, do różnych grup społecznych. Duchowny przypomniał, że duszpasterz akademicki umiał zagospodarować młodzież w czasie, kiedy komuniści ograniczali różne formy działania Kościoła i próbowali wypchnąć go z przestrzeni publicznej. W uzupełnieniu do wypowiedzianych treści prof. Żaryn podkreślił, że bp Karol Wojtyła szybko stał się osobą „pożyteczną” dla prymasa Wyszyńskiego, który odkrył talenty młodego hierarchy. Dlatego perspektywa prymasa jest istotna dla zrozumienia wzrastającej roli Karola Wojtyły w Kościele powszechnym od lat 60. XX wieku.

Panel III poświęcony był Karolowi Wojtyle jako promotorowi podmiotowości społeczeństwa. Na pytania prof. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej z Mt 5,14 odpowiadali Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Mt 5,14, oraz prof. Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pierwszy z prelegentów podkreślił, że metropolita krakowski próbował tworzyć społeczeństwo obywatelskie oparte na dwóch zasadach, które są tytułem jego książki: miłość i odpowiedzialność. W czasie komunistycznego zniewolenia narodu metropolita krakowski podejmował wysiłki zmierzające do uzupełnienia tego, czego społeczeństwu brakowało. Ciekawą, acz mało znaną inicjatywą hierarchy był postulat budowy bloku mieszkalnego dla młodych małżeństw. Natomiast prof. Białkowski przypomniał, że doświadczenie Karola Wojtyły jako nauczyciela i pasterza wiąże się nierozerwalnie z Vaticanum II. Dokumenty soborowe Gaudium et spes oraz Dignitatis humanae , w których przygotowaniu i redagowaniu brał aktywny udział, dotknęły bowiem problematyki człowieka wolnego, który jest częścią społeczeństwa. W uzupełnieniu do tematu spraw społecznych Grzegorz Polak wspomniał też o zaangażowaniu metropolity krakowskiego na niwie kultury oraz o pielgrzymkach do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich, podczas których abp Wojtyła wygłaszał kazania, będące wymownym świadectwem jego zaangażowania w rozwiązywanie palących problemów społecznych.

Konferencję zakończyła dyskusja wokół najnowszej książki redaktora Andrzeja Grajewskiego („Gość Niedzielny”) Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 1978–1997. Głównymi tematami dyskusji były rola Jana Pawła II w kształtowaniu polityki wschodniej Watykanu oraz znaczenie jego pontyfikatu dla odrodzenia Kościoła greckokatolickiego, a na pytania red. Krzysztofa Ziemca odpowiadali autor książki Andrzej Grajewski oraz prof. Paweł Skibiński z UW i prof. Rafał Łatka z UKSW.

Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a honorowy patronat nad konferencją objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Edgar Sukiennik, Mt 5,14

fot. Mt 5,14/Radek Orzeł

 

 

Elia Li Gioi, włoski malarz z Sycylii, podczas Nocy Muzeów zorganizowanej 13 maja w Mt 5,14 podarował Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego dwa obrazy swojego autorstwa, związane z osobą papieża-Polaka. Data uroczystości nie była przypadkowa: tego dnia przypadała 42. rocznica zamachu na Jana Pawła II, a jeden z obrazów Li Gioi – przedstawiający grymas bólu Ojca Świętego po postrzeleniu – nawiązuje do dramatycznych wydarzeń z 13 maja 1981 r.

Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, dziękował artyście za obrazy, które teraz znajdą się na stałej ekspozycji Muzeum jako świadectwo wydarzeń sprzed 42 lat. Prezentacji twórczości sycylijskiego artysty, ucznia Primo Contiego, ostatniego z futurystów, oraz przedstawienia relacji kulturalnych między Polską a Włochami z wyeksponowaniem wkładu włoskich artystów do kultury polskiej, dokonał w swoim wystąpieniu redemptorysta, o. prof. Witold Kawecki CSsR z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Elio Li Gioi serdecznie podziękował dyr. Dmitrowiczowi za docenienie daru, którym pragnął uczcić pamięć drogiego mu papieża. Wspominał Jana Pawła II jako postać epokową – bohatera, dzięki któremu powstała „Solidarność” i został zburzony Mur Berliński. Bohaterstwo papieża ujawniło się także w jego bezprecedensowym potępieniu mafii w 1993 r. w Agrigento, co zapoczątkowało nowy rozdział w podejściu Kościoła katolickiego we Włoszech do tej plagi społecznej. Swoje przemówienie prof. Li Gioi zakończył wezwaniem Jana Pawła II: „Weźcie życie w swoje ręce i uczyńcie z niego arcydzieło!”.

77- letni artysta z młodzieńczym entuzjazmem przekonywał o doniosłej roli sztuki w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w kontekście największych dramatów współczesności. Elia Li Gioi wiele miejsca poświęcił tragedii uchodźców, a basen Morza Śródziemnego nazwał największym cmentarzyskiem świata. Zadaniem sztuki jest o tym komunikować i przypominać o tej tragedii, zwłaszcza kiedy jest zapominana, ignorowana  i kwestionowana.

Elia Li Gioi z rozbitych łodzi emigrantów tworzy krzyżyki. Jeden z nich otrzymał papież Franciszek, obdarowany zostanie także kard. Kazimierz Nycz. Musimy patrzeć na te krzyże – mówił włoski artysta – jako na relikwie nowych męczenników.

Ceremonię przekazania darów prowadził Tomasz Motyka, kierownik działu zbiorów Mt 5,14, który był opiekunem całego przedsięwzięcia. Kontakt Muzeum z Elio Li Gioi został nawiązany dzięki jego przyjacielowi, muzealnikowi Mariano Caldarelli, od lat zamieszkałemu w Polsce.

Grzegorz Polak, Mt 5,14

W sobotę 13 maja zapraszamy na jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez kulturalnych – Noc Muzeów! Będzie to doskonała okazja do zapoznania się nowoczesną ekspozycją Mt 5,14, która przedstawia ponad 100 lat najnowszej historii Polski, Europy i świata.

Tego dnia przed Muzeum stanie słynna Warszawa Wojtyły (replika historycznej warszawy M20, którego właścicielem od 1958 roku był bp Karol Wojtyła), zaprezentowane zostaną nasze nowe materiały edukacyjne – Karty Ciekawostek. Przygotowaliśmy także wiele wyjątkowych atrakcji:

12.00–15.00 – warsztaty kreatywne z Muzeum Bajek, Baśni i Opowiadań

Opowiadanie bajek połączone z… konstruowaniem modeli z drewnianych klocków!

12.00; 13.00; 14.00 – przedstawienia Piastowskie legendy w wykonaniu Michała Burbo i Romana Holca, aktorów Teatru Lalka

Wielobarwny spektakl teatru kukiełkowego pozwoli poznać dzieciom legendy z różnych zakątków Polski.

14.00–17.00 – choreoterapia z elementami warsztatowymi w wykonaniu tancerki i modelki Aliki Pitty

Zajęcia łączące ruch z elementami improwizacji tanecznej i relaksacji.

18.00–22.00 – Co faktycznie wydarzyło się na placu św. Piotra 13 maja 1981 r.?

Cykliczna prelekcja na temat zamachu na Jana Pawła II.

20.00 –Prezentacja przekazanych Mt 5,14 obrazów włoskiego artysty Elia Li Gioi: Roma piazza San Pietro oraz Papa Wojtyla: grido sul‘900

Serdecznie zapraszamy! Na wszystkie wydarzenie jest WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy na kolejną edycję kursu rysowania i malarstwa zainspirowanego cyklem obrazów Stefana Gierowskiego Malowanie Dziesięciorga Przykazań, prezentowanym na ekspozycji stałej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Zajęcia poprowadzi Marcin Dzwonkowski, współpracujący z naszym Muzeum malarz i artysta.

Zajęcia z rysunku obejmują: teorię dotyczącą form geometrycznych jako wprowadzenie do szkiców nad martwą naturą, naukę kadrowania, nadzór nad wykonaniem rysunków martwej natury, korektę i omówienie prac wykonanych przez uczestników warsztatów.

Zajęcia z malarstwa obejmują: malowanie farbami akrylowymi z użyciem pędzli, szpachelek i innych narzędzi malarskich na bazie szkiców wykonanych na zajęciach z rysunku; indywidualne korekty wykonanych prac dotyczące koloru, faktury i perspektywy.

Materiały do zajęć zapewni Muzeum.

TERMINY SPOTKAŃ:

21 maja – Ćwiczenia przed malowaniem – jak dobrze wykonać rysunek węglem? – brak wolnych miejsc

28 maja: Ciepło-zimno/ blisko-daleko – o budowaniu przestrzeni barwami – brak wolnych miejsc

3 czerwca: Ekspresja – jak przełożyć własne emocje na linie i kolory? – brak wolnych miejsc

18 czerwca: Wolność od naśladowania natury – malowanie abstrakcyjnego obrazu – brak wolnych miejsc

Warsztaty zakończą się spotkaniem z cyklem Malowanie Dziesięciorga Przykazań Stefana Gierowskiego (1925-2022).

MARCIN DZWONKOWSKI jest absolwentem Europejskiej Akademii Sztuk na Wydziale Malarstwa, który uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Antoniego Fałata (oraz aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Waldemara Szysza). Swoje wystawy indywidualne prezentował m.in. w BWA JATKI w Nowym Targu oraz Pracowni Wschodniej w Warszawie. Zajmuje się scenografią teatralną oraz filmową.

* * *

Na zajęcia obowiązują zapisy przez stronę internetową lub media społecznościowe. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy zainteresowanych w wieku od 15 lat:

 

W najbliższy weekend 17-18 grudnia mamy dla Was przedświąteczną niespodziankę! Zapraszamy na ostatnie w tym roku 26 metrów ponad chodnikami – bezpłatne oprowadzanie gości indywidualnych wraz z przewodnikiem po Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

2000 metrów kwadratowych ekspozycji, wielkoformatowe projekcje, unikatowe eksponaty, muzyka skomponowana przez Michała Lorenca, Sztuka przez duże „S”… Tego wszystkiego można doświadczyć już 26 m ponad chodnikami w pierścieniu kopuły Świątyni Opatrzności Bożej.

26 metrów ponad chodnikami to cykl bezpłatnych oprowadzań po Muzeum z przewodnikiem, podczas których prezentujemy zwiedzającym najciekawsze elementy naszej ekspozycji stałej.

KIEDY? sobota-niedziela 17-18.12; g. 12.00, 14.00, 16.00

GDZIE? Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

DLA KOGO? Dla wszystkich wszystkich, niezależnie od wieku.

Serdecznie zapraszamy!

Na oprowadzanie nie obowiązują zapisy. Wstęp bezpłatny.

W środę 14 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na ostatnie już spotkanie z cyklu Reakcje na abstrakcje. Jak czytać sztukę współczesną?. Spotkanie poświęcone Dekalogowi Stefana Gierowskiego poprowadzi Aleksander Ryszka, artysta i wykładowca ASP.

Ostatnie spotkanie cyklu «Malowanie Dziesięciorga Przykazań Stefana Gierowskiego. Próba analizy». poświęcone będzie w całości powstaniu Dekalogu w kontekście wcześniejszej twórczości Stefana Gierowskiego. Omówiona zostanie problematyka cyklu, największe trudności z którymi musiał zmierzyc się twórca, spojrzymy na podobieństwa i różnice między początkowymi pracami a finalnym Dekalogiem. Poddamy analizie sposób nałożenia farby, jej struktury i koloru. Dokonamy interpretacji poszczególnych prac. Porozmawiamy o relacjach twórczości Stefana Gierowskiego z historią malarstwa abstrakcyjnego.

Na ekspozycji stałej Muzeum prezentowany jest słynny cykl Stefana Gierowskiego Malowanie Dziesięciorga Przykazań. Dzieła te powstały w latach 80. i inspirowane były XV wieczną Tablicą Dziesięciu Przykazań anonimowego Mistrza Gdańskiego. Stefan Gierowski rozważa treść biblijnych nakazów i zakazów, cnotę i grzech, przekładając je na własne odczucia i emocje. Interpretacja Dekalogu przez Gierowskiego to gra barw i figur geometrycznych.

Stefan Gierowski (1925-2022) to malarz i rysownik, wybitny przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej, określany mianem „klasyka polskiej ponowoczesności”. W 1957 r. zaczął malować kompozycje abstrakcyjne, w których czynnik intelektualny, przejawiający się w klarownej konstrukcji obrazu, zdominowany został przez emocje. Już wtedy pojawiła się w obrazach Gierowskiego zapowiedź problematyki światła, przestrzeni i ruchu, która stała się wiodąca w jego twórczości.

Aleksander Ryszka (1983) to z kolei artysta i kurator wystaw, który mieszka i pracuje w Konstancinie-Jeziornie. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego.

Za nami jubileuszowy XV Bieg Papieski, który tradycyjnie wzbudził bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Stolicy. Partnerem tegorocznej edycji było po raz kolejny Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Starsi i młodsi zawodnicy, indywidualnie lub rodzinnie, mieli do pokonania w pięknej jesiennej scenerii parku Moczydło dystans 5 kilometrów oraz ścigali się na dystansach krótszych: 200, 400 oraz 800 metrów. Jak co roku była też wyznaczona trasa, którą trzeba było pokonać maszerując z kijkami do nordic walking.

Wielką atrakcją tegorocznej imprezy na warszawskiej Woli było oblegane przez uczestników stoisko Mt 5,14, gdzie na najmłodszych – ale też nieco starszych – czekały warsztaty plastyczne i spektakl teatralny przygotowane przez Mubabao – Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści oraz aktorów Teatru Lalka. Przy stoisku Muzeum można było też pobawić się z pięknym szczenięciem, które chętnie angażowało się w harce z uczestnikami warsztatów.

Jubileuszowy XV Bieg Papieski odbył się dzięki współpracy Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z Urzędem Dzielnicy Wola, Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

fot. Miejska Wola

Chwalimy się! Projekt Mt 5,14 zakwalifikował się do II etapu konkursu na najlepszą inicjatywę dla dzieci „Słoneczniki”. Teraz wszystko w rękach głosujących! Muzeum zostało wskazane w dwóch kategoriach, „Język” i „Sztuki Wizualne” – do 26 sierpnia można oddać po 1 głosie w każdej z kategorii:

https://sloneczniki.czasdzieci.pl/ankieta-warszawa-2022.php

„Słoneczniki” to prestiżowy konkurs na inicjatywy edukacyjno-kulturalne, organizowany przez portal Czasdzieci.pl. Podstawowym założeniem konkursu jest oddanie głosu rodzicom, jako najlepszym ekspertom oceniającym dane inicjatywy. To rodzic, jako osoba najbliższa dziecku, najlepiej wie, jak bawiły się dzieci na danych zajęciach i co wyniosły z nich wartościowego. Dlatego to rodzice zgłaszają i komentują najwartościowszych według nich inicjatyw, w których uczestniczyli w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy oraz głosują na nominowane wydarzenia i oceniają je.

Projekt Tęczowe zwierzęta mocy, realizowany przez Mt 5,14 przy współudziale aktorów Teatru Lalka, został zgłoszony w dwóch kategoriach: „Język” i „Sztuki Wizualne”. Poruszeni sytuacją rozgrywającą się w Ukrainie wiedzieliśmy, że w Muzeum będziemy gościć uciekające od wojny dzieci. Co można zaoferować im oprócz obecności? Jak znaleźć temat, który połączy nas kulturowo? W jaki sposób trafić do najmłodszych? Doszliśmy do wniosku, że należałoby odwołać się do uniwersalnych wartości. Rozmowa o nich jednak stanowi wyzwanie. Pojawiła się myśl o tęczy, jej barwach, niezwykłym zjawisku pogodowym, które pojawia się przy dwóch przeciwstawnych pogodach – słonecznej i deszczowej. Chociaż są tak odmienne, wspólnie tworzą coś niezwykle pięknego. Siedem niezwykłych kolorów, symbolicznych łuków było bodźcem do napisania scenariusza impresji teatralnej o wartościach. Każda barwa tęczy niesie ze sobą przesłanie, o którym mówią zwierzęta. Pojawiają się razem z tęczą i snują opowieść – przypominają co w życiu jest najważniejsze: miłość, radość, przyjaźń, spokój, mądrość, bezpieczeństwo, szlachetność.

Rodzice z Polski i Ukrainy docenili pomysł i realizację projektu, który teraz znalazł się w II etapie konkursu „Słoneczniki”. Można wybrać go, oddając po 1 głosie w każdej kategorii do 26 sierpnia. Do czego oczywiście serdecznie zachęcamy!