EN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Nazwa zadania: Zakup obrazu Jerzego Skąpskiego „Ukrzyżowanie”

Wartość dofinansowania:  50 000 PLN

Całkowity koszt zadania: 100 000 PLN

 

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Opis zadania: Istotą inwestycji jest zakup obrazu Jerzego Skąpskiego „Ukrzyżowanie”. Muzeum w 2019 roku na pozyskało obraz na podstawie umowy użyczenia. Obecnie obraz jest prezentowany na wystawie stałej Muzeum w strefie Pontifex. Doświadczenia duchowe Skąpskiego są wyrażone w poliptyku przedstawiającym śmierć Jezusa Chrystusa, który jest najważniejszym motywem nauczania Patronów Muzeum. Twórczość artysty jest zarówno niezwykle sugestywna, jak i skłaniająca do refleksji nad sensem cierpienia oraz osobą Chrystusa. A mówiąc o cierpieniu, nie sposób nie powiedzieć o ofierze, którą poniósł dla ludzkości Jezus – o czym tak często przypominali bohaterowie Muzeum, Jan Paweł II i Prymas Wyszyński. Obraz, podnosząc walory estetyczne ekspozycji, umożliwi widzom Muzeum obcowanie ze sztuką współczesną. W efekcie planowana jest także wystawa czasowa pozostałych obrazów-poliptyków Jerzego Skąpskiego.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Nazwa zadania: Wykonanie ekspertyz czterech obrazów: „Portret filozofa” Jusepe (José) de Ribera, „Święta Anna Samotrzeć” Albrecht Dürer, „Kalafior i granaty” Pierre-Auguste Renoir, „Portret Pierre’a Renoira, syna artysty” Pierre Auguste Renoir

 

Wartość dofinansowania:  287 478  PLN

Całkowity koszt zadania: 287 478 PLN

 

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Opis zadania: Celem zadania są prace naukowe nad Kolekcją im. Jana Pawła II, która

stanowi bogaty zbiór malarstwa późnośredniowiecznego, nowożytnego, XIX i XX wieku. Jest to ponad 400 obiektów, których wartość stanowi sferę wyłącznie domniemań. Do tej pory kwestia Kolekcji była przedmiotem dyskusji opartych na silnych tonach emocjonalnych – z jednej strony znalazły się głosy wypowiadające się na jej temat bezkrytycznie, wartościując ją bardzo wysoko, z drugiej – zupełnie ją deprecjonując i sprowadzając ją do roli zbioru kopii. W efekcie od trzydziestu lat Kolekcja pozostaje niedostępna dla zwiedzających, stając się poniekąd galerią obiektów porzuconych. Tymczasem pierwsza ewaluacja zbiorów pozwala domniemywać, że w Kolekcji znajdują się obiekty cenne, zabytki i dobra kultury o wartości muzealnej, których przebadanie, udostępnienie i konserwacja staje się obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za polskie zbiory.

 

Interdyscyplinarny zespół badawczy z Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych przy Muzeum Narodowym w Krakowie przebadał cztery obiekty. Przeprowadzono kompleksową analizę historyczno-stylistyczną oraz analizę technologiczno-materiałową, w tym badania fizykochemiczne obrazów. Efektem mają być ekspertyzy określające prawidłowe atrybucje badanych obiektów.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Nazwa zadania: Rozbudowa wystawy stałej o strefę krakowskiego okresu ks. Karola Wojtyły – Innowator

 

Wartość dofinansowania:  546 500 PLN

Całkowity koszt zadania: 546 500 PLN

 

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Opis zadania: Strefa Innowator, to jedna z czterech stref bocznych, które znajdują się w projekcie Muzeum, a nie zostały zrealizowane w pierwszym etapie inwestycyjnym zakończonym oddaniem dla zwiedzających przestrzeni wystawienniczych w podstawowej ścieżce zwiedzania – w pierścieniu pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej. Choć umieszczony ze względów artystyczno-scenograficznych w bocznej przestrzeni, pod względem merytorycznym zdecydowanie należy do głównego nurtu narracyjnego.  Przedstawia bowiem 30 lat życia i pracy Karola Wojtyły jako biskupa, arcybiskupa i kardynała archidiecezji krakowskiej. Taki wyłom w opowieści o papieżu Polaku stanowi dostrzegalną lukę merytoryczną. Bez okresu krakowskiego nie byłoby Jana Pawła II.  Z Krakowa wyjechał jako pasterz doskonale przygotowany do pełnienia najważniejszego urzędu i godności w Kościele katolickim. To Kraków, ze swoim dziedzictwem intelektualnym, historycznym, religijnym i kulturowym,  dał mu „przepustkę” do papiestwa.

Ta strefa ma pokazać, że Karol Wojtyła był nie tylko wyjątkowym pasterzem w skali Kościoła w Polsce, ale nie było tak wyjątkowej, bogatej, wybitnej i oryginalnej osobowości pasterskiej w wymiarze całego Kościoła powszechnego.

 

Innowator jako atrakcyjna przestrzeń wystawiennicza pod względem scenograficznym z pewnością przyczyni się do wzbogacenia ekspozycji Muzeum i zwiększy frekwencję zwiedzających, co stanowi jeden z celów tego przedsięwzięcia. Ekspozycja ma zwrócić uwagę na wyjątkowy, niespotykany w skali światowej aspekt aktywności Karola Wojtyły, czyli duszpasterskie wyjazdy turystyczne księdza, biskupa i wreszcie kardynała, z zaprzyjaźnioną młodzieżą tworzącą tzw. Rodzinką – na wyprawy kajakowe i narciarskie.

Zostaną tu pokazane unikatowe i autentyczne eksponaty takie jak: kajak, namiot, plecak, buty górskie, rower oraz stolik turystyczny. Dzięki multimediom zwiedzający będą mogli zobaczyć jedyny w swoim rodzaju film – archiwalną relację  z wyprawy kajakowej z udziałem Karola Wojtyły. Udostępnienie tej strefy dla zwiedzających, wraz z ogromnym materiałem merytorycznym opowiadającym o dorobku filozoficznym, poetyckim i kaznodziejskim Karola Wojtyły, ściśle wpisuje się w statutową działalność Muzeum, jaką jest upowszechnianie wiedzy na temat Jana Pawła II.

 

W ramach zadania zrealizowano etap rozbudowy obejmujący zakres prac wykończeniowo-adaptacyjnych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, oświetlenia, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji multimedialnych sali.