EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

DWA PAPIESKIE MUZEA BUDUJĄ ARCHIWUM SPOŁECZNE

16 stycznia 2023

Archiwum społeczne "Mój profesor Wojtyła"

DWA PAPIESKIE MUZEA BUDUJĄ ARCHIWUM SPOŁECZNE

16 stycznia 2023

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach dołączyło do projektu Mój profesor Wojtyła. Celem utworzenia przez Mt 5,14 archiwum społecznego jest zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw związanych z pracą naukową Karola Wojtyły na uczelniach w Lublinie i Krakowie w latach 1954–1978.

W ramach projektu poszukiwani są byli studenci oraz współpracownicy z uczelni Karola Wojtyły. Chodzi o to, aby dotrzeć do jak największego grona świadków historii, którzy udostępnią w ten sposób unikatowe zbiory osobiste lub może zgodzą się podzielić swoimi wspomnieniami z okresu działalności Karola Wojtyły w dwóch ważnych ośrodkach akademickich: Krakowie i Lublinie.

Archiwum społeczne gromadzi, przechowuje, opracowuje – w celu udostępniania – dokumenty, materiały ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Przesłane materiały będą zdigitalizowane, skatalogowane i opisane, a oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżony zostanie nie tylko naukowy dorobek Karola Wojtyły, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać jako profesora.

Wszelkie pytania można kierować na adres: archiwumspoleczne@mt514.pl

Szczegóły projektu znajdują się na podstronie archiwum społecznego Mt 5,14.

Współdziałanie Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach została zapoczątkowana podpisaniem listu intencyjnego o współpracy kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnej 15 grudnia 2022 r.