EN

SKLEP I BILETY

przewiń w dół

 

Bilety indywidualne na wystawę stałą: 

 • Bilet normalny: 25 zł
 • Bilet ulgowy: 20 zł
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł
 • Bilet normalny dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny: 20 zł
 • Bilet ulgowy dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny: 16 zł
 • Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny (wejściówki do pobrania w kasie)

* dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia.


Bilety grupowe na ofertę edukacyjną (powyżej 9 osób):

 • Przewodnik Muzeum w jęz. polskim: 150 zł
 • Przewodnik Muzeum w jęz. obcym: 180 zł
 • Bilet grupowy: 15 zł/os.
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia. Wybrane tematy zwiedzania. 


Bilety grupowe (powyżej 9 osób) na wystawę stałą: 

 • Bilet grupowy: 15 zł/os.;
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł;

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia


Bilety na warsztaty edukacyjne dla szkół (powyżej 9 osób):

 • Jednorazowa opłata za Edukatora: 400 zł
 • Muzeum za jeden złoty*: 1 zł/os.

 * dzieci, uczniowie i studenci do 26. roku życia. Wybrane tematy zwiedzania.


 Audioprzewodnik: 

 • 10 zł

 

 Akceptujemy kartę WarsawPass

 


Muzeum czynne

wtorek-piatek godz. 10.00-17.00 (ostatnie wejście godz. 16.00)

sobota-niedziela godz. 12.00-19.00 (ostatnie wejście godz. 18.00)

 

poniedziałki – Muzeum nieczynne.

 

Czwartek jest dniem indywidualnego wstępu na podstawie bezpłatnych biletów wydawanych na określoną godzinę (liczba biletów jest limitowana).

 

W ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 15.00-17.00 ekspozycja główna Muzeum zostanie wyciszona.

KASY tel. 575 849 311

 

Ulgi i zwolnienia z opłat

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum zgodnie z Ustawą o muzeach przysługuje:
1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką Za opiekę nad zabytkami, odznaką honorową Zasłużony działacz kultury, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej lub wyróżnionym tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej;
5. kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:
1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis;
2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie o Karcie Polaka (Dz.U. 2007 nr 180, poz. 1280 oraz 2008 nr 52, poz. 305);
5. dzieciom do lat 6 (nie dotyczy oferty edukacyjnej);
6. weteranom i weteranom poszkodowanym.