EN

ARCHIWUM SPOŁECZNE

przewiń w dół

Archiwum społeczne „Mój profesor Wojtyła”

„Mój profesor Wojtyła” – archiwum społeczne
Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Rusza nowy projekt Mt 5,14 – archiwum społeczne „Mój profesor Wojtyła”.
Celem archiwum jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw związanych z mniej znanym okresem życia przyszłego papieża Jana Pawła II, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

Czym jest archiwum społeczne?
Archiwum społeczne to inicjatywa obywatelska, tworzona przez świadków historii, wolontariuszy i pracowników muzeum. Archiwum gromadzi, przechowuje, opracowuje (w celu udostępniania) dokumenty, materiały ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny.

Dlaczego „Mój profesor Wojtyła”?
Temat archiwum społecznego nie jest przypadkowy. Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres niezwykle płodny pod względem dorobku naukowego, ale również w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Właśnie wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację mistrz – uczniowie.

Co zbieramy?
Poszukujemy pamiątek w postaci m.in. zdjęć, relacji, listów, wspomnień i dzienników.
Przesłane materiały zostaną przez nas zdigitalizowane, skatalogowane i opisane, a następnie oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom dotyczącym Karola Wojtyły przybliżone zostanie nie tylko znaczenie naukowego dorobku, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać jako profesora i nauczyciela.

Kogo zapraszamy do projektu?
Szukamy byłych współpracowników z uczelni , oraz studentów Karola Wojtyły. W ramach projektu chcemy dotrzeć do jak największego grona świadków historii, którzy odkryją przed nami unikatowe zbiory osobiste. Nasz komunikat kierujemy również do ich potomków, którzy pomogą nam zapoznać się z rodzinnymi archiwami.

Jak wziąć udział w projekcie?
Wszelkie materiały prosimy nadsyłać:
1. listownie na adres al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, z dopiskiem Archiwum społeczne Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

2. mailowo (zeskanowane) na adres archiwumspoleczne@mt514.pl
wraz z wypełnionym formularzem informacyjnym (zał. nr 1 do regulaminu).

Zasady udziału w projekcie „Mój profesor Wojtyła” i dokładny opis przesyłanych materiałów znajduje się w regulaminie projektu.

________________________
Realizację projektu „Mój profesor Wojtyła” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

RELACJE