EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

ARCHIWUM SPOŁECZNE „MÓJ PROFESOR WOJTYŁA”

2 czerwca 2023

ARCHIWUM SPOŁECZNE „MÓJ PROFESOR WOJTYŁA”

2 czerwca 2023

Od kilku miesięcy Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego prowadzi prace nad tworzeniem archiwum społecznego Mój profesor Wojtyła. Jego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw związanych z pracą przyszłego papieża na uczelniach w Lublinie i Krakowie.

Archiwum Mój profesor Wojtyła jest inicjatywą społeczną, do której może przyłączyć się każdy  przekazując lub udostępniając do digitalizacji zdjęcia, relacje, listy, dzienniki oraz inne pamiątki materialne. Pracownicy Muzeum i wolontariusze zaangażowani w realizację projektu spotykają się także ze świadkami historii, przeprowadzają wywiady i opracowują zdobyte materiały. Dzięki udostępnieniu tych archiwaliów na platformie internetowej możliwe jest pokazanie Karola Wojtyły jako profesora i nauczyciela w mniej znanym okresie życia przyszłego papieża: „Tworząc archiwum społeczne poszukujemy wychowanków, studentów, słuchaczy i współpracowników Karola Wojtyły z uczelni oraz ich potomków, którzy posiadają rodzinne archiwa. Każdy kontakt, każde spotkanie i każda rozmowa jest dla nas na wagę złota, ponieważ upływający czas nie działa na korzyść stanu zachowania obiektów materialnych i możliwości pozyskania relacji mówionych” – mówi Ewa Celińska-Pyśk, kierowniczka Działu Wolontariatu Mt 5,14 i koordynatorka projektu Mój profesor Wojtyła.

Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres intensywnej pracy dydaktycznej ze studentami. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację mistrz–uczniowie.

Dotychczas w ramach realizacji projektu archiwum społecznego przeprowadzono 10 wywiadów ze świadkami historii. Muzeum zwraca się z prośbą o kontakt do bliskich współpracowników i studentów Karola Wojtyły z lat 1954-1978. Kontakt do zespołu archiwum społecznego jest dostępny na stronie internetowej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Realizację projektu Mój profesor Wojtyła dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami projektu są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Centrum Archiwistyki Społecznej.