EN

AKTUALNOŚCI

przewiń w dół

PÓŁ WIEKU W MIĘDZYRZECU

23 października 2023

Mężczyzna przy mikrofonie
Dyr. Piotr Dmitrowicz, fot. UM Międzyrzeca Podlaskiego

PÓŁ WIEKU W MIĘDZYRZECU

23 października 2023

W niedzielę 22 października odbyły się obchody 50-lecia pracy duszpasterskiej w Międzyrzecu Podlaskim x. infułata Kazimierza Korszniewicza. Partnerem uroczystości było Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, którego przedstawiciele wzięli udział w okolicznościowej konferencji naukowej.

– Ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz głosił Boże Słowo, udzielał sakramentów, dbał o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Budował kościoły i kaplice. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, że pobłogosławił zamiary x. infułata, że dał łaskę wytrwałości i zjednał serca wiernych przy wspólnym dziele. To z jego inicjatywy patronem Międzyrzeca Podlaskiego jest św. Jan Paweł II – powiedział bp. Kazimierz Gurda. Ordynariusz Diecezji Siedleckiej przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, koncelebrowanej także przez jubilata.

Liturgię poprzedziła konferencja naukowa, poświęcona myśli papieskiej i prymasowskiej. Głos zabrali także przedstawiciele Mt 5,14, które było partnerem uroczystości. Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum, przypomniał m.in. zapoczątkowaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała miejsce także na Podlasiu po ogłoszeniu Wielkiej Nowenny w 1957 r.

X. INFUŁAT KAZIMIERZ KORSZNIEWICZ urodził się 30 kwietnia 1936 r. w Wohyniu. Tam ukończył szkołę podstawową, a w Siedlcach Gimnazjum Biskupie oraz studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym. 11 czerwca 1960 r. uzyskał święcenia kapłańskie. Po ukończeniu studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii. Od 28 sierpnia 1973 r. był proboszczem parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim. Prowadził szeroką działalność charytatywną, w tym kuchnię dla bezdomnych i potrzebujących. Z jego inicjatywy wybudowano kościoły w Maniach, Krzewicy i w Międzyrzecu Podlaskim, przy których powstały nowe parafie, oraz kaplicę mszalną w Żabcach. Pełniąc obowiązki proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim, sprawował urząd Wikariusza Generalnego Diecezji Siedleckiej. Był kapelanem Rejonowego Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, inicjatorem i przewodniczącym Fundacji na Rzecz Ochrony Miejskiego Szpitala i Służby Zdrowia, członkiem honorowego Związku Sybiraków oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Został odznaczony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Siedlcach, a także godnościami Prałata Jego Świętobliwości Jana Pawła II oraz Protonotariusza Apostolskiego (czyli Infułata). 30 października 1997 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski w dowód uznania za działalność społeczną i szczególne zasługi dla miasta.

źródło: Podlasie 24